Fair Group tildelt kjempekontrakt med Vegamot AS og Bompengeselskap Nord AS

Vegamot AS og Bompengeselskap Nord AS annonserte i juni et anbud på innfordringstjenester, og 16. september kom beskjeden om at kontrakten er tildelt Fair. Avtalen går over ti år, og omfatter alle innfordringstjenester for selskapene i denne perioden. Kontrakten er også kommentert i DN, og kan leses her: https://www.dn.no/marked/inkasso/rune-heimstad/fair-group/kaprer-stor-inkassokontrakt-fordi-de-er-snillere/2-1-673092.

«Utslagsgivende for valget har vært at Fair Collection har tilbudt et innfordringsløp som er vurdert som den beste løsningen for å ivareta oppdragsgivers ønske om i størst mulig grad unngå å ilegge urimelige salærer til forbruker der misligholdt er knyttet til små krav» skriver Vegamot i sin begrunnelse

For Fair er det viktig å leve opp til våre verdier og vår visjon, noe vi gjør gjennom denne kontrakten. Avtalen vil anslagsvis redusere salærbelastningen med 100 millioner kroner over kontraktsperioden, og bidra til annen verdiskapning i Norge.

 «Dette er vårt definitive gjennombrudd innenfor innfordring, og derfor en svært viktig kontrakt for oss. Gjennom avtalen befester vi vår posisjon ovenfor bompengeselskaper og vi er selvfølgelig veldig fornøyde med at vi vant denne kontrakten» sier Rune Heimstad, CEO Fair Group.

«Vi sender ut mange krav og er forpliktet til å forfølge disse. Ofte er det snakk om ganske små beløp som går til inkasso, og mange har nok opplevd det som tøft å få et kostbart inkassosalær på toppen av kravet» forklarer Administrerende Direktør Marius Maske i Vegamot. Han understreker at det var en helhetsvurdering, der innkreving kun var ett av flere elementer, som gjorde at Fair Collection ble valgt som leverandør.

 

Om Vegamot AS
Vegamot er ett av de regionale bompengeselskapene som er opprettet som følge av Stortingets vedtak om å samle bompengeselskapene i 5 regionale selskap. Vegamot har i Stortingets vedtak fått ansvar for å administrerere alle bompengeprosjekt i fylkene Trøndelag samt Møre og Romsdal.

Om Bompengeselskapet Nord AS
Bompengeselskapet Nord er et regionalt bompengeselskap for Nordland, Troms og Finnmark fylke.

Om Fair Group AS
Fair er et annerledes betalingsselskap, med sterkt fokus på ny teknologi og automatisering med sluttkunden i fokus. Selskapet sparer egne og deres sluttkunder for tid og penger gjennom en unik digital plattform, og leverer produkter som kundeutvelgelse, distribusjon av faktura, reskontroføring, førinkasso og inkasso. Fair har kontorer i Norge og Latvia, og har ambisjoner om å være en ledende aktør i Norden innen kort tid.Følg utviklingen i kreditt- og betalingsmarkedet

Meld deg på Fairs nyhetsbrev og få oppdateringer og nyheter om kreditt, konkurser og inkasso