Konkursstatistikk uke 17: To uker med konkursvekst

Konkursene i uke 17 2020 var flere, større og rammet flere arbeidstakere enn tilsvarende uke i 2019. 40 prosent flere arbeidstakere er rammet av konkursene så langt i år sammenliknet med i fjor.

Saken er også omtalt i Dagens Næringsliv Link

20. april – 26. april

KONKURSENE BLIR STØRRE

 • I uke 17 2020 er det registrert 69 konkurser i Norge, ifølge Brønnøysundregistrene. I uke 17 2019 var det registrert 54 konkurser.
 • Så langt i 2020 er det registrert 1239 konkurser i Norge (se tabell under). Det er en nedgang på 4,2% prosent fra året før.
 • Antall arbeidstakere omfattet i konkursene i uke 17 er 343, og så langt i år er over 8100 arbeidstakere omfattet av norske konkurser. Det er en økning på 40% sammenliknet med 2019, hvor det hittil hadde rammet i underkant av 5800 ansatte.
 • Selskapene som gikk konkurs i uke 17 omsatte for til sammen 232 millioner kroner. Så langt i år har omsetning på 12,8 milliarder kroner forduftet som følge av konkurser. Dette er nesten en dobling fra 2019.
 • I uke 17 gikk selskaper som Garderobe Mannen (Åre organisering AS), restauranten Bacchus Spiseri i Oslo og Kongsberg Elbil Transport konkurs.
 • Stortinget fattet 24. april et vedtak til midlertidig lov om rekonstruksjon for å avhjelpe økonomiske problemer som følge av utbrudd av covid-19 (rekonstruksjonsloven). Målet med loven er å hjelpe selskaper i en vanskelig økonomisk situasjon, slik at det skal bli færre konkurser. Loven skal gjelde midlertidig, men det er grunn til å tro at hovedprinsippene vil bli videreført i permanent lovgivning etter at de eventuelt er avstemt mot EUs regler (direktiv 2019/1023).

 

Vår vurdering

 • 16% av konkursene i uke 17 var knyttet til restaurantbransjen, og vi forventer at denne bransjen vil stå for majoriteten av konkursene fremover.
 • Konkursene er større, og rammer flere. Dette er et tydelig signal på mer alvorlige økonomiske utfordringer i Norge i tiden som kommer.
 • To uker på rad med konkursvekst indikerer videre problemer for norsk økonomi.
 • Løsningsgraden på inkassosaker holder seg relativt stabil, men det er fortsatt stor pågang på å utsette eller delbetale krav.
 • Basert på betalingsatferden i næringslivet og i husholdningene venter vi en lang periode med konkurser.
 • Konkursene i uke 17 rammer Østlandet hardest med 164 tapte arbeidsplasser.

 

 Konkurser 2020

 Følg utviklingen i kreditt- og betalingsmarkedet

Meld deg på Fairs nyhetsbrev og få oppdateringer og nyheter om kreditt, konkurser og inkasso