Nye purregebyrer og salærer fra 1. oktober

I dag trer regjeringens endring av inkassoforskriften i kraft. Det medfører flere endringer i gebyrer og salærer.

  • Purregebyrer og gebyrer for inkassovarsel halveres fra 70 til 35 kroner.
  • Egeninkassosalæret settes til 105 kroner.
  • Salærnivåene reduseres med mellom 10 og 50 prosent avhengig av kravets størrelse. Salærnivåene for de minste kravstørrelsene reduseres mest, mens de største kravstørrelsene reduseres minst.
  • Vedtaket innebærer også en innføring av tre nye salærklasser for krav opp til 2500 kroner (0-500 kroner, 501-1000 kroner og 1001-2500 kroner).

 

Endringene ble vedtatt i statsråd 19. juni.

Regjeringens mål var å få ned gebyrbelastningen på forbrukerne, spesielt i en krisetid. De nye, reduserte nivåene på purregebyrer, inkassovarsel og salærer slår inn for krav med forfall etter 1. oktober, men vi i Fair startet med nye salærer på alle krav mottatt etter 1. oktober.

 

Dette er satsene som gjelder fra fra 1.oktober 2020:

  • Inkassosats                                                                                       kr 700,-
  • Rettsgebyr                                                                                         kr 1172,-
  • Forsinkelsesrente:                                                                           9,50 %
  • Standardkompensasjon for inndrivelseskostnader        kr 400.
  • Purregebyr                                                                                        kr 35,-
  • Inkassovarsel                                                                                    kr 35,-

 

Satsene for purring, inkassovarsel og betalingsoppfordring er regulert i Inkassoforskriften § 1-2 og utgjør en nærmere bestemt sats av den til enhver tid gjeldende inkassosatsen.

 

Regjeringen jobber også med en ny inkassolov, og endringene i inkassoforskriften vil gjelde til den nye inkassoloven og -forskriften er på plass.

 

Se regjeringens pressemelding for en fullstendig oversikt over alle endringer i gebyrer og salærer.

 

Vi i Fair har også uttalt oss i mediene om saken, og du kan lese mer her: https://finanswatch.no/nyheter/regulering/article12456211.eceFølg utviklingen i kreditt- og betalingsmarkedet

Meld deg på Fairs nyhetsbrev og få oppdateringer og nyheter om kreditt, konkurser og inkasso