Forsinkelsesrente - fair

Forsinkelsesrenten 2019

Forsinkelsesrenten for første halvår er satt til 8,75 prosent p.a. 

Forsinkelsesrente er regulert i forsinkelsesrenteloven, og er den renten som selger kan legge til kravet hvis kravet ikke blir betalt på forfallstidspunktet.