Afrapportering


Når vi modtager udstyr, påsætter vi et unikt ID, således at vi kan følge udstyrets forløb gennem overskrivning og testning. Rapporten, der genereres indeholdende de vigtigste karakteristika, herunder seriel-nr. på harddisken, harddisk-kapacitet, CPU, RAM mm.

Virksomheden får login til sine egne web sider, hvor materiale kan fremsøges og genbrugsgraden kan beregnes. Således kan der løbende og med stor transparens følges med i vores arbejde, og vi garanterer samtidig, at arbejdet inden 30 dage er afsluttet (afhængig af partiets størrelse), og den fulde rapport kan genereres.