Vision


FAIR arbejder mod at fjerne den digitale kløft mellem industri- og udviklingslande. Det sker ved at udruste skoler i modtagerlandene med komplette løsninger til anvendelse af IT i undervisningen - baseret på genbrugt udstyr, der ellers vil have være blevet destrueret til genvinding.

I vores del af verden skifter virksomheder og institutioner normalt IT-udstyr ud ca. hvert tredje år – sådan en brugt computer kan efter vores erfaringer sagtens have et liv i skoler i Syd i op til 8 – 10 år mere.

Vores vision er at give det genbrugte udstyr en større værdi ved at vi har fokus på IT som et vigtigt led i uddannelse, som videns katalysator.