Støtte erhverv


»Omkostningerne til afskaffelse af brugt it-udstyr er uændret efter indgåelse af partneraftale med FAIR Danmark, men til gengæld har det givet en social og miljømæssig gevinst for alle.«

Lars Jørgensen, Country it-manager


Gennem en virksomhedsaftale med FAIR Danmark får din virksomheds afskrevne it-udstyr et nyt liv, og giver mennesker i et af verdens fattigste lande mulighed for at få kendskab til informationsteknologi. Din virksomhed kan således afhænde brugt it-udstyr på en miljømæssig forsvarlig og sikker måde, og samtidigt udvise et socialt og humanitært ansvar.

FAIR Danmark tilbyder virksomheder 2 forskellige muligheder for samarbejde: Virksomhedsaftale og Engangsaftale. Med alle samarbejdsaftaler med FAIR Danmark opnår virksomhederne mulighed for besparelse i forbindelse med afskaffelse af it-udstyr. For mange virksomheder er det tidskrævende at slette data sikkert. FAIR Danmark tilbyder sikker data sletning efter anerkendte internationale standarder. Detaljer om vores procedure og de internationale standarder for sikker data sletning findes her på hjemmesiden.

Med en virksomhedsaftale med FAIR kan din virksomhed være med til at gøre en forskel, ved at  genanvende din virksomheds afskrevne udstyr, i etableringen af IT- og ressource centre i Malawi. Denne forlængelse af it-udstyrets levetid er samtidigt til stor gavn for miljøet.

For at kunne genanvende it-udstyret samt sørge for sikker sletning af data tager vi en pris for at modtage udstyr. Dette bidrag danner grundlaget for vores arbejde og går til transport af udstyret, træning af lokale partnere samt support og finansiering af tilbagetagning af udgået udstyr - således at der ikke efterlades negative miljømæssige fodspor. Der går ingen penge til lønudgifter i Danmark, da FAIR er en 100% frivillig organisation.