GDPR-lovgivning


EUs Persondataforordning GDPR har pr. 25. maj 2018 som konsekvens, at man ikke bare lige kan overdrage harddiske og andre medier til foreninger og forhandlere. Hvis der er ukrypteret personfølsomme data på medierne, skal disse data ikke overdrages til tredjepart uden involverede personers accept.

Derfor tilbyder vi:

Aktiviteterne udføres af it-professionelle, der arbejder frivilligt. Alle involverede, der opnår in-house berøring med persondata, underskriver en fortrolighedskontrakt med virksomheden, uanset om de reelt får adgang til data i virksomheden.

Uanset hvad, tilgår FAIR-frivillige aldrig data. I arbejdsprocessen overskrives medierne uden f.eks. at operativsystemet startes.

Vores prisliste er opdateret for at reflektere ekstra GDPR ydelser. Man behøver selvfølgelig ikke at benytte sig af inhouse sletning, hvis man har arbejdsmaskiner uden ukrypteret personfølsomme data eller er undtaget af denne bestemmelse for GDPR.

Er man i tvivl, kan det være en god ide allerede nu at udpege sin nye persondata-ansvarlige (Data Protection Officer, DPO) og bede denne person beslutte retningslinjer fremadrettet.

Du kan kontakte FAIRs DPO Philip Douglass på dpo@fairdanmark.dk.

Praktisk

Du kan se priserne her.

Virksomheden skal have samlet udstyret, der skal overskrives, samt have et skrivebord parat, som overskrivningen kan udføres fra. FAIRs frivillige it-profesionelle har alt nødvendigt udstyr og stregkode-labels med til at forestå inhouse-sletningen.

Hvis personale skal trænes, vil det være nødvendigt med lidt ekstra plads rundt om bordet. Træningen foregår ved at udstyret opsættes og personalet indføres i FAIRs software og stregkoder. Derudover modtager personalet de nødvendige personlige login-oplysninger til at udføre overskrivningen og indregistrere udstyret.

Hvis jeres virksomhed har over 50 computere, bør vi have en dialog om, hvor vidt det er bedre at instruere en medarbejder fra virksomheden.