Blogg

Finansdepartementet har i forskrift fastsatt forsinkelsesrenten for andre halvår 2020. Rentesatsen skal være 8 prosent p.a. Finansdepartementet har videre fastsatt standardkompensasjon for inndrivelseskostnader i norske kroner til 430 kroner. Forsinkelsesrente er...

Ny forsinkelsesrente fra 1. juli 2019     Forsinkelsesrenten for andre halvår er satt til 9,25 prosent p.a.    Forsinkelsesrente er regulert i forsinkelsesrenteloven, og er den renten som selger kan legge til kravet hvis kravet ikke blir betalt på...

Har du fått et inkassovarsel eller betalingsoppfordring fra Fair eller et annet inkassoselskap? Klikk på denne lenken for å se dine rettigheter og tips til hvordan du kan ordne opp: https://www.forbrukerradet.no/forside/okonomi-og-betaling/inkasso-2/ Kilde: Forbrukerrådet  ...

Forsinkelsesrenten for første halvår er satt til 8,75 prosent p.a.  Forsinkelsesrente er regulert i forsinkelsesrenteloven, og er den renten som selger kan legge til kravet hvis kravet ikke blir betalt på...

Fra 1. januar 2019 er inkassosatsen, som er beregningsgrunnlaget for inkassosalæret, satt til kroner 700,-.  Den er uforandret fra 2018. På linken nedenfor kan du se hvordan inkassosalæret beregnes:  https://www.virke.no/globalassets/bransje/bransjedokumenter/inkasso/tabell-for-inkassosalar-2019.pdf Kilde: Virke Inkasso ...