top of page

15. mai skjer det – eFaktura 1.0 (JTTB) saneres

21. mars 2022

Bits informerte i Rundskriv 10-2020 den 13.11.2020 om næringens beslutning om å sanere «Ja-Takk-Til-Bestemte»-funksjonaliteten (JTTB1) fra og med 1.12.2021. I Rundskriv 15-2021 den 13.9.2021 påpekte Bits viktigheten av at det blir gjennomført aktiviteter for å sikre at sluttkundene forstår konsekvensen av å ikke ha samtykket til JTTA2.


Totalt antall forbrukerkunder tilknyttet eFaktura er i overkant av 3.9 millioner. Pr 29.10.2021 har i overkant av 3,5 mill. forbrukerkunder inngått JTTA-samtykke. Banker har informert Bits om at det er vanskeligere enn først antatt å forklare og få sluttkundene til å inngå JTTA samtykke. Med over 370 000 aktive forbrukerkunder uten JTTA-samtykke har Bits besluttet å justere fristene for full sanering av JTTB-funksjonaliteten til 15.5.2022.


Endringer som trer i kraft 15.5.2022

  • Alle eFakturaer basert på JTTB-funksjonalitet sendt til forbrukere som ikke har samtykket til JTTA, vil bli avvist i eFakturatjenesten. Etter 15.5.2022 vil dermed aktive JTTB-kunder uten JTTA samtykke ikke lenger motta eFaktura-betalingskrav.

  • Forhandler (innsendere) vil få avvist innsending av eFaktura-krav til kunder som ikke har inngått og registrert JTTA-samtykke i koblingsenheten.


Bits ønsker å understreke nødvendigheten av at alle aktører opprettholder pågående og planlagte aktiviteter for å få resterende kunder med kun JTTB-avtaler over på JTTA.


Endringen betyr

  • Du må velge «»Ja takk til alle» i din betalingsflate. Da vil du kunne få eFaktura fra alle fakturautstedere som tilbyr dette.

  • Har du valgt «Ja takk til alle», kan bedrifter benytte opplysninger den har om deg, som navn og adresse, eventuelt også mobilnummer og epostadresse, til å søke opp din unike eFakturaadresse og sende deg eFaktura.

  • Dersom du har valgt «Ja takk til alle» er det mulig å få første faktura som eFaktura.

  • Med «Ja takk til alle» samtykke vil alle fakturaer bli sendt til den som er registrert som mottaker på fakturaen. Det er ikke lenger mulig at en annen person kan «eie» avtalen om å motta eFaktura fra bestemte utstedere. Dersom du ønsker at en annen skal motta og behandle fakturaen din, må du avtale det direkte med utsteder eller benytte deg av eventuelle fullmakts-tjenester for dette som tilbys i din betalingsflate.

  • Dersom du trekker tilbake samtykket om «Ja takk til alle» ETTER 15. mai 2022, vil alle eFakturaer du mottar stoppes i tjenesten og du vil ikke lenger motta noen eFakturaer.


Avtale om eFaktura

Du inngår avtale om mottak av eFaktura med din betalingsflate som tilbyr eFaktura. Dersom du ikke har inngått «Ja takk til alle» etter 1. desember 2021, er det viktig å merke seg følgende:

  • Frem til 15. mai 2022 beholdes som i dag tidligere inngåtte avtaler med bestemte utstederes, selv om du ikke har «Ja takk til alle».

  • Etter 1. desember 2021 må du ha «Ja takk til alle» samtykke for å motta eFakturaer fra nye utstedere. Velger du å trekke tilbake ditt «Ja takk til alle» samtykke etter 15. mai 2022, vil også tidligere inngåtte avtaler mot bestemte utstedere bli slettet. Du vil da ikke få noen eFakturaer i dine betalingsflater lenger.

 

Kilde BITS og efaktura.no

Rune Heimstad

Fair Group kjøper faktura- og inkassoselskapet Maik

19. juni 2024

Frykter husholdningenes pressede økonomi tvinger frem ukloke feriepengevalg

13. juni 2024

Større konkurser preger næringslivet: 83 prosent mer verdiskapning tapt hittil i år

3. juni 2024

Siste nytt

bottom of page