top of page

Et godt samarbeid skaper gode resultater!

7. desember 2021

Mange er nok klar over at vi i Fair er lidenskapelig opptatt av å levere gode og kostnadseffektive løsninger ovenfor de som skylder penger gjennom bruk av ny teknologi og lavere salærer. Et område vi ikke har brukt så mye tid på å fortelle om, er hvordan vi jobber med våre oppdragsgivere for å skape varige verdier i samarbeidene våre.


sitat

Fair har lang erfaring med integrasjoner mellom kundesystemer og våre egne systemer, og har i dag integrert oss mot de aller fleste økonomisystemer i markedet. For oss er det viktig at vi setter opp gode tekniske integrasjoner fra første dag, som flyter vedlikeholdsfritt, enten på strukturerte formater, eller gjennom vårt eller systemets API. Tidligere var manuelt arbeid ved registrering av saker i inkassoportaler helt vanlig, men nå forventes det at dette går sømløst/automatisk, uten å forlate regnskapssystemet. Integrasjonene vi setter opp spiller en viktig rolle i flyten av data mellom systemene, og reduserer risikoen for feil.

sitat

Fair sine oppdragsgivere er lidenskapelig opptatte av sine egne kunder, og hvordan de blir behandlet. Et viktig mål for et hvert samarbeide er å få ned antallet unødvendige inkassosaker, fremfor å sende kundene til inkasso så raskt som mulig. Dette skaper mindre uenigheter mellom oppdragsgiver og deres kunder, samtidig som det reduserer unødvendig kundeavgang. For å få dette til uten at det skal gå på bekostning av likviditeten hos våre oppdragsgivere har vi laget et eget løp for å sikre at kundene har registrert at de har en ubetalt faktura. For de fleste av våre oppdragsgivere innebærer det at antallet inkassosaker går ned med mellom 20 og 30 prosent. Dette skaper verdier for alle parter i et samarbeid.

sitat

I et hvert samarbeid er det behov for kommunikasjon, og alle våre oppdragsgivere når sine faste saksbehandlere på telefon og gjennom chat, e-post og portalen. Dette gjør at man får raske svar dersom man har behov for bistand.


Hvordan man møter kunder med betalingsproblemer er helt avgjørende for å få betalt. Hos Fair er alle våre saksbehandlere tilgjengelige i de samme kanalene for kundene som for oppdragsgiverne. Dette sørger for at man får hjelp raskt, og at vi kan bistå med å skape gode og varige løsninger for den enkelte.

sitat

Oversikt og kontroll er viktig for våre kunder, og vi presenterer et enkelt brukergrenseskritt med brukervennlig navigasjon som gir fullstendig og detaljert oversikt over alle oversendte fakturaer og saker. Våre oppdragsgivere har alltid tilgang til sanntidsrapporter, både standardiserte rapporter og rapporter som er spesifikt utarbeidet for oppdragsgiver. Dette gjør at det alltid er mulig med selvbetjening.

sitat

Dette gir gode resultater for våre oppdragsgivere i form av høyere løsningsgrader, pengene raskere på konto, og mindre uenighet om fakturaene.

sitat

Fair Group er resertifisert som Miljøfyrtårn

24. mai 2023

BPS Nord: – Fair er flinke til å komme med raske og gode løsningsforslag

15. mai 2023

Konkursutvikling april: Flere konkurser så langt i år enn i toppårene før pandemien – økende arbeidsledighet skaper dystre utsikter

8. mai 2023

Siste nytt

bottom of page