top of page

Fakturagebyr vs administrasjonsgebyr

12. juli 2023

Vår fakturaserviceavdeling håndterer fakturahendevelser på vegne av bompengeselskapet Finter. Vi har mottatt en rekke spørsmål angående våre administrasjonsgebyr etter det ble kjent at Forbrukerrådet har kritisert Telenor for å ta ulovlig høye fakturagebyr. Vi ønsker å utdype forskjellen på fakturagebyr og administrasjonsgebyr.


Fakturagebyr og administrasjonsgebyr er begge typer gebyrer som kan pålegges av en leverandør i forbindelse med håndtering av betalinger og administrasjon av kundeforhold. Selv om begge gebyrtypene er relatert til administrasjon av betalinger, er det noen forskjeller mellom dem:


  • Fakturagebyr Dette gebyret pålegges vanligvis når en leverandør utsteder en faktura til en kunde. Fakturagebyret er en avgift for behandlingen av fakturaen og inkluderer vanligvis kostnadene knyttet til utskrift, pakking og forsendelse av fakturaen til kunden. Fakturagebyret kan variere i størrelse, men kan i henhold til finansavtaleloven §2-4 ikke være høyere enn kostnadene knyttet til utsendelsen.

  • Administrasjonsgebyr Dette gebyret er relatert til administrative kostnader knyttet til håndtering av kundeforholdet generelt. Det kan omfatte kostnader for opprettelse av en konto, vedlikehold av kundedata, kundeservice, behandling av betalinger og andre administrative oppgaver. Administrasjonsgebyret er vanligvis en periodisk kostnad og kan pålegges månedlig, kvartalsvis eller årlig. Størrelsen på administrasjonsgebyret kan variere avhengig av leverandøren og tjenestene som tilbys.


Saken hos Telenor gjelder fakturagebyr lagt til i et etablert kundeforhold hvor kunde er kjent, og det er avtalt at tjenesten skal gjøres opp via faktura. Henvendelsene hos oss dreier seg stort sett om ubetalte bompasseringer som må inndrives via faktura og det legges derfor til et administrasjonsgebyr. Administrasjonsgebyret dekker i tillegg til utsending og oppfølging av faktura (fakturagebyr), oppslag av kjøretøyets eier (oppslag) og lagring av bildedokumentasjon (lagring) til passeringen er betalt. 

Kenneth Danielsen

Kraftig bismak etter sommeren: Rekordvekst i antall inkassosaker – opp 51 prosent i august

8. september 2023

Konkursutvikling august: Detaljhandelen i knestående – 61 prosent flere konkurser enn på samme tid i fjor

1. september 2023

Nesten ett av sju norske aksjeselskaper har betalingsanmerkninger

16. august 2023

Siste nytt

bottom of page