top of page

Vegamot: – Fairs innkrevingsmodell treffer kundene våre på en god måte

15. februar 2021

Administrerende direktør Marius Maske i Vegamot AS er bevisst på at bompenger kan være et betent tema for mange. Derfor vektlegger bompengeselskapet betalingsprosesser som er til minst mulig bry for deres kunder.


Det overordnede målet til det regionale bompengeselskapet Vegamot AS er ikke å tjene penger til selskapet, men å finansiere viktige veiprosjekter i fylkene Trøndelag og Møre og Romsdal. Disse prosjektene finansieres gjennom låneopptak – som igjen betjenes gjennom innkreving av bompenger.


Selskapet er derfor avhengig av å få inn penger fra bilistene som passerer fylkenes bomstasjoner på en så billig, enkel og effektiv måte som mulig, og uten å skyve unødvendige kostnader over på kundene.


– Vi er en liten organisasjon med få mennesker, som hele tiden skal ha fokus på kostnader. Det er en rolle vi må ta for å yte vårt samfunnsoppdrag på best mulig måte, og da har vi også behov for gode samarbeidspartnere på områder som fakturering og inkasso, fastslår administrerende direktør i Vegamot, Marius Maske.


Valgte Fair i to separate anbudsrunder

Vegamot er eid av Trøndelag og Møre og Romsdal fylkeskommuner, og er derfor underlagt reglene for offentlige anskaffelser. Da selskapet skulle finne nye samarbeidspartner på faktureringstjenester i 2019, og deretter inkassotjenester i 2020, ble jobbene derfor lagt ut på anbud.


Vegamot valgte Fair som leverandør i begge anbudsprosesser.


Marius Maske, administrerende direktør i Vegamot AS

– Valget ble begrunnet i den pakken Fair presenterte,  med rett kombinasjon av lave kostnader og god score på kvalitet. Når det gjelder inkasso stilte også Vegamot krav om at det skal brukes en modell som er sosialt rettferdig, og her traff Fair godt, forklarer Maske.


– Treffer kundene våre på en god måte

Vegamot opererer ut ifra et målbilde basert på effektivitet i både innkreving av penger og finansiering av veiprosjekter. Det innebærer å skape minst mulig bry for de mange bilistene som passerer bomstasjoner i Trøndelag og Møre og Romsdal hver eneste dag.


– Vi vet at mange ikke liker bompenger, og vi selger ikke akkurat et “hot” produkt. Derfor ønsker vi å løse alle prosesser rundt betaling på en så enkel og ryddig måte som mulig, til kundenes beste fortjeneste. Vi skal egentlig synes, fastslår Maske.


For Vegamot var det viktig at samarbeidspartneren kunne tilrettelegge for et enkelt og effektivt innkrevingsløp fra start til slutt, og levere en kostnadseffektiv løsning for både bompengeselskapet og deres kunder.


– Jeg opplever innkrevingsmodellen Fair har bygget som meget god. Ikke bare fordi løsningsgraden er høy, men også fordi den har en hensiktsmessig prismodell. Den treffer kundene våre på en god måte, og lemper ikke unødvendige kostnader over på betalerne, sier Maske.


Et vellykket samarbeid

Litt over et år etter at avtalen med Fair ble inngått sitter Maske igjen med et positivt inntrykk av samarbeidet så langt.


– Samarbeidet fungerer godt på begge områder, og totalt sett fremstår Fair som en dyktig leverandør av fakturerings- og innkrevingstjenester. De tilbyr et lavt kostnadsnivå og høy effektivitet, og behandler kundene våre svært godt. I tillegg har vi god kommunikasjon, og et velfungerende samspill mellom våre folk og deres folk, oppsummerer han.


– Det vi til syvende og sist måler og registrerer er i hvilken grad kundene våre betaler for seg, og hvorvidt de kan gjøre dette uten ulemper. Er betalingsgraden høy anser vi samarbeidet som vellykket, og så langt er vi svært godt fornøyde med Fair.

Vegamot bidrar til økt kompetanse

Maske påpeker at alle samarbeid Vegamot inngår er bygget rundt en ambisjon om at begge selskaper skal lykkes med å nå sine mål.


– Jeg tror også Fair har fått mye ut av dette. Måten vi møter våre kunder på har nok bidratt til å bygge opp deres kompetanse innen fagområdet bompenger, i tillegg til at vi kan være en viktig bidragsyter som referansekunde, sier han.


CEO i Fair Group, Rune Heimstad, beskriver Vegamot som en kunde med et stort samfunnsøkonomisk engasjement, og berømmer bompengeselskapet for deres tilnærming til miljø, samfunn og eierstyring (ESG).


– Fair er takknemlige for tilliten og kompetansen Vegamot har bidratt med. Vi setter stor pris på kunder som våger å lede an, og velger leverandører som deler deres fokus på ESG, sier han, og legger til at det i en leveranse som denne raskt kan bli store samfunnsøkonomiske kostnader dersom utgiftene knyttet til inndrivelse er høye.


Både Heimstad og Maske ser nå frem til et videre samarbeid som vil skape gode resultater for både leverandøren, bompengeselskapet og kundene.

Konkursvekst i juni 2024: 37 prosent flere selskaper konkurs siste tre årene – nå går flere virksomheter konkurs enn før pandemien

1. juli 2024

Ingen endring i forsinkelsesrente og-gebyr i juli

26. juni 2024

Fair Group kjøper faktura- og inkassoselskapet Maik

19. juni 2024

Siste nytt

bottom of page