top of page

Vegfinans signerer avtale med Fair Distribution

11. august 2020

Rett før sommerferien ble Fair Distribution tildelt avtale med Vegfinans. Kontrakten har en verdi på i overkant av 46 millioner kroner, og styrker Fair sin posisjon som en av de ledende aktørene i bransjen.


I anbudet ble pris vektet 40 prosent, og kvalitet 60 prosent. Fair Distribution fikk karakteren 10 av 10 på både pris og kvalitet, og vant dermed anbudet.


Vegfinans er et regionalt bompengekonsern på Østlandet, og har over 20 heleide datterselskaper i eierfylkene. Vegfinans yter administrative tjenester til ytterligere fire selskaper i og utenfor konsernet.


Dette er Vegfinans sin vurdering av tilbudet:

  • Fair Distribution AS beskriver en moderne distribusjonsplattform med høy fleksibilitet og stabilitet, som er vurdert til å møte alle Vegfinans’ krav på en svært god måte. I sitt tilbud har de beskrevet en løsning med svært gode rapporteringsmuligheter i tillegg til all ønsket funksjonalitet for distribusjon samt en innovativ organisasjon tilrettelagt for å enkelt legge til nye kanaler og funksjonalitet. Løsningen fremstår som en standardløsning som direkte kan tas i bruk av Vegfinans, uten egne utviklingsprosjekter for å kunne ta i bruk ønsket funksjonalitet.

  • Fair har levert en svært god tidsplan. En kort og realistisk tidsplan kombinert med et erfarent team hos leverandøren, gjør at Vegfinans innen kort tid etter kontraktsignering vil være i produksjon med ny leverandør.

  • Fair Distribution tilbyr en akseptabel SLA.Fair har beskrevet en solid organisasjon hvor tilbudt nøkkelpersonell har lang erfaring med implementering av fakturadistribusjonsløsninger for tilsvarende kunder, noe som gir Vegfinans AS trygghet for leveransen og at Fair innehar kompetanse til å ivareta den daglige driften av utsendelser.

  • Fair Distribution tilbyr den laveste prisen av alle leverandørene.

  • Pris er beregnet ut ifra bilag 6 med forhåndsutfylte volumer og leverandørens oppgitte enhetspriser. Fair Distribution AS har ikke lagt til andre kostnader som vil påløpe for å kunne benytte tilbudt funksjonalitet i henhold til bilag 2. Tilbudt pris i kontraktsperioden (4+1) er dermed beregnet til kr 46 110 000.

  • Fair er miljøsertifisert og oppfyller dermed Vegfinans’ krav til en leverandør som tar et bevisst miljøansvar.


Vi ser frem til et langt og godt samarbeid!

Konkursvekst i juni 2024: 37 prosent flere selskaper konkurs siste tre årene – nå går flere virksomheter konkurs enn før pandemien

1. juli 2024

Ingen endring i forsinkelsesrente og-gebyr i juli

26. juni 2024

Fair Group kjøper faktura- og inkassoselskapet Maik

19. juni 2024

Siste nytt

bottom of page