top of page

Brutal inkassovekst før jul – 40 prosent flere inkassosaker siste tre måneder

13. desember 2023

Flere norske husholdninger går inn i de siste juleukene med svakere betalingsevne, viser inkassostatistikken til Fair Collection. I løpet av de siste tre månedene er antall inkassosaker opp nesten 40 prosent, i november økte antallet inkassosaker hele 63,5 prosent.


- Vi er bekymret over at tallene er så høye og veksten vi har sett de siste månedene ser ikke ut til å bremse. Stadig flere sliter med å betale regningene sine, og nordmenn misligholder regningene i et økende tempo, sier Christian Aandalen, administrerende direktør i inkassoselskapet Fair Collection. 


Fair Collection står i dag for om lag 10 prosent av alle inkassosaker i Norge og har et stort nedslag på abonnementstjenester som bompenger, strøm, telefon og barnehage.


Usikkerheten tiltar

Nordmenns økonomi er preget av usikkerhet og gjeldsproblemene hoper seg opp. Det merker inkassoselskapet Fair Collection, som ser særlig økning i inkassokravene til unge mellom 18 og 29 år, og en økning i kravene mot de som er over 70 år. 


- Det er særlig bekymringsfullt at flere og flere har fått økonomiske problemer, som ikke har hatt det før. Høy rente og økende strøm- og matpriser er driverne for at privatøkonomien til stadig flere går i minus. Mange har ikke råd til å betale for elementære grunnkostnader, sier Aandalen.


Tall fra Gjeldsregisteret viser at den samlede usikrede forbruksgjelden steg til 161,3 milliarder, hvor usikret forbruksgjeld økte med 6,3 prosent (9,6 milliarder), sammenliknet med november 2022.


Renteeffekten inn for fullt 

Norges Bank har hevet renten i høyt tempo, for å bremse prisveksten. Først nå begynner renteeffekten virkelig å vise seg i nettbanken til husholdningene. 


- Renteoppgangen sørger for en brutal realitetsorientering og skaper flere økonomiske tapere. Det første tegnet på alvorlige betalingsproblemer er veksten i inkassotallene, sier Aandalen. 


Finanstilsynets poengterer i sin halvårlige rapport «Finansielt utsyn», at norske husholdninger har høy gjeld i forhold til inntekt, og at gjeldsbelastningen i norske husholdninger er den høyeste blant OECD-landene.


- Desember-måned med gaveshopping og julehandel betyr økte utgifter for mange. Dersom folk ikke betaler regningene sine i desember, går de til inkasso i januar. Det kan bli en ordentlig nyttårssmell, sier Aandalen.

Kenneth Danielsen

Fair Group kjøper faktura- og inkassoselskapet Maik

19. juni 2024

Frykter husholdningenes pressede økonomi tvinger frem ukloke feriepengevalg

13. juni 2024

Større konkurser preger næringslivet: 83 prosent mer verdiskapning tapt hittil i år

3. juni 2024

Siste nytt

bottom of page