top of page
Et stort, tomt kontorlokale med mange vinduer

Konkursutvikling oktober: Konkursfallet øker i styrke – antall konkurser ned nesten 15 prosent i oktober

2. november 2020

332 selskaper ble slått konkurs i oktober, som innebærer at mer enn hver syvende konkurs er forsvunnet sammenliknet med oktober i fjor. Se hvilke bransjer og regioner som klarer seg best her.


Årets tiende måned har nok en gang vært preget av et fall i antall konkurser i Norge. Til tross for at regjeringen akkurat har innført nye, strenge restriksjoner for å håndtere korona-krisen, fortsetter nedgangen i antall konkurser. I oktober var antall konkurser ned nesten 15 prosent sammenliknet med oktober 2019 (332 vs 388).


Så langt i år er antallet konkurser ned omtrent ni prosent, drevet av kraftige rednings- og stimulipakker fra regjeringen til næringslivet.


Samtidig med fallet i antall konkurser i oktober, er verdiskapningen tapt i konkurser mer enn halvert i Norge, fra 2,85 milliarder kroner i oktober 2019 til 1,35 milliarder kroner nå i oktober. Første måned i fjerde kvartal viser også en kraftig nedgang i antall ansatte rammet av konkurser.


Oversikt over konkurser fordelt på fylke

Viken og Trøndelag er fylkene med kraftigst nedgang i antall konkurser (se tabell under). I Viken gikk 62 selskaper konkurs i oktober 2020, ned 34 prosent sammenliknet med oktober 2019. I Trøndelag ble 27 selskaper slått konkurs, mot 42 i oktober 2019. Også Troms og Finnmark har kraftig fall i antallet konkurser.


Vestfold og Telemark har størst vekst i antall konkurser – 42 selskaper gikk konkurs, mot 19 i 2019.


Oversikt over konkurser fordelt på bransje

Størst nedgang i antallet konkurser finner vi i de bransjene som man skulle anta var hardest rammet av korona; Serveringsbransjen og detaljhandel. Her er nedgangen i antallet konkurser på henholdsvis 34 og 38 prosent.De største konkursene i oktober var Fjord og Fjell Stasjonsdrift, Front Byggstavanger AS og Emineo.


Fallet i antallet konkurser fortsetter å overraske, spesielt om vi tar tilbakemeldingene fra korona-utsatte bransjer som reiseliv og overnatting i betraktning. NHOs medlemmer varsler om stor konkursfrykt, permitteringer og oppsigelser. Lengden og styrken på tiltakene er den ukjente i likningen for våre konkursforventninger.

 

Tall for oktober

  • I oktober 2020 er det registrert 332 konkurser i Norge, ifølge Brønnøysundregistrene. I tilsvarende måned i 2019 var det registrert 388 konkurser.

  • Så langt i 2020 er antall konkurser på 3001 (se tabell under). Det er en nedgang på nesten ni prosent fra samme periode i fjor.

  • Omsetningen i konkursene i oktober var 52 prosent lavere enn i samme måned i 2019. Antall ansatte berørt er 31 prosent færre enn i samme måned i 2019.

  • Til nå i år har over 22 milliarder kroner av verdiskapningen i Norge gått tapt, og 18 300 ansatte er rammet gjennom konkurser. Sammenliknet med 11 100 arbeidsplasser og 16,3 milliarder i omsetning i 2019.

IT-avdelingen har styrket seg med Aleksander på laget!

13. mai 2024

Nesten 400 bedrifter gikk konkurs i Norge i april - 75 prosent flere enn i fjor. Og nå blir konkursene større.

1. mai 2024

– Vi blir fattigere, men ikke fattige

23. april 2024

Siste nytt

bottom of page