top of page

Nå kommer storkonkursene: Tre ganger så store konkurser i februar enn for to år siden

1. mars 2024

Konkursomfanget holder seg på et høyt nivå. I årets andre måned gikk 360 bedrifter konkurs – en økning på 8,4 prosent sammenliknet med fjoråret. Siden februar 2022 er oppgangen på hele 48 prosent, og konkursomfanget er betydelig. I februar forsvant tre ganger så mye verdiskapning, mer enn tre milliarder kroner, sammenliknet med februar for bare to år siden.


- Konkursveksten holder et fortsatt høyt tempo og slår hardt ut i næringslivet. Nå ser vi at storkonkursene kommer – det er et klart sykdomstegn. Større konkurser innebærer at flere ansatte mister jobber, større verdiskapning forsvinner, samt gir mer alvorlige konsekvenser for tilsluttede leverandører, sier Christian Aandalen, administrerende direktør i Fair Collection.


I februar 2022 stod bedriftene som gikk konkurs for en omsetning på rundt 1 milliard. I 2023 for 2,73 milliarder. I februar i år utgjorde omfanget 3,15 milliarder. På to år har tallet mer enn tredoblet seg. Samtidig har antall konkurser steget med 48 prosent, fra 242 i februar 2022, til 360 konkurser i februar i år.


Nesten 2000 ansatte mistet jobben

Etter et krevende fjorår for næringslivet, med nesten 4 000 konkurser, viser konkurstallene for februar få tegn til bedring. Omfanget slår hardt ut på husholdningene og antall ansatte som rammes har økt markant på kort tid. Bedriftene som gikk konkurs i februar hadde 1955 ansatte. Mer enn 50 prosent flere enn februar 2023, da 1185 mistet jobben.


- Ansatte mister plutselig jobben og skyves ut av arbeidsmarkedet. Det er en tid med mye uro og stor markedsusikkerhet i deler av næringslivet. Arbeidsledigheten er fortsatt stabilt og på et moderat nivå, men mange bedrifter har satt bemanningsbehovet på vent, sier Aandalen.


Tall fra NAV viser at arbeidsledigheten har holdt seg på et stabilt nivå, men NAV-sjef Hans Christian Holte spår at ledigheten vil øke utover året.


I snitt gikk 17 bedrifter konkurs hver virkedag i februar, tross at måneden er årets korteste. Bygg- og anleggsbransjen stod for flest konkurser. 110 virksomheter gikk konkurs, en økning på 14 prosent fra februar i fjor.


Et av selskapene som gikk overende i februar var industrikonsernet Multi Vedlikehold Drift. Selskapet omsatte for 645 millioner kroner og hadde 177 ansatte i 2022, før det i februar måtte avvikle driften. Også den Oslo-baserte snekkerbedriften Tavegg med nær 100 ansatte gikk konkurs.Troms og Vestfold står for størst prosentvis økning i konkurser, med 200 og 66 prosent vekst fra samme måned i fjor. Oslo og Akershus hadde flest konkurser, henholdsvis 62 og 58 konkurser.


Startet året med inkassovekst

Inkassotallene fortsetter å stige. Tøffere økonomiske tider har gjort at mange sliter med å betale selv de vanligste regningene. I februar så Fair Collection at antall inkassosaker steg med 14,5 prosent, målt mot februar i fjor.


- Husholdningene er presset og flere krav går til inkasso. Redusert kjøpekraft som følge av høy prisvekst over tid, rentetopp og svak krone gjør at vi anslår at misligholdsveksten vil fortsette å være sterk gjennom 2024, sier Aandalen.


Fair Collection står i dag for om lag en av ti inkassosaker i Norge og har et stort nedslag på abonnementstjenester som bompenger, strøm, telefoni og barnehage.

Kenneth Danielsen

Konkursvekst i juni 2024: 37 prosent flere selskaper konkurs siste tre årene – nå går flere virksomheter konkurs enn før pandemien

1. juli 2024

Ingen endring i forsinkelsesrente og-gebyr i juli

26. juni 2024

Fair Group kjøper faktura- og inkassoselskapet Maik

19. juni 2024

Siste nytt

bottom of page