top of page

20 millioner fakturaer - hva har dette fortalt oss?

8. mars 2022

I 2021 sendte Fair over 20 millioner fakturaer på vegne av våre kunder. Våre kunder har en digitaliseringsgrad på 83%, det vil si at over 16 millioner fakturaer ble sendt ut digitalt.


Rune Heimstad, daglig leder i Fair Distribution

- Det er interessant å se trenden på betalingsgraden blant betalerne. Papirfaktura er betalingskanalen med dårligst betalingsgrad, og den har forverret seg det siste året med en nedgang på nesten seks prosentpoeng. Blant de digitale kanalene går ePost noe tilbake. Det er i grunn som forventet, da nordmenn stadig får mer epost. Digipost er kanalen med størst fremgang. Det er overraskende, all den tid dette tradisjonelt sett har vært en kanal med tilbakegang. Ellers er det lite endringer på de andre betalingskanalene, sier daglig leder i Fair Distribution, Rune Heimstad.AvtaleGiro troner fortsatt på toppen som kanalen med best betalingsgrad, hvor tilnærmet alle Avtalegirotrekk blir gjennomført ved forfall. Det blir spennende å se hvordan utviklingen i denne kanalen blir gjennom 2022, da blant annet strømfakturaer gjerne blir betalt gjennom denne kanalen. For å sikre transaksjonene på avtalegiro selv om beløpet som skal trekkes overstiger trekkgrensen, har Fair utviklet teknologi som snapper opp trekk som ikke går gjennom. Dette sørger for at våre oppdragsgivere får betalt selv om fakturabeløpet overstiger trekkgrensen.


Det er også betryggende å se at EHF faktura til bedrifter har så høy betalingsgrad innen forfall. Det viser at satsningen på en felles bedriftsløsning for forsendelse og mottak av fakturaer har hatt god effekt på likviditeten for bedrifter. Vi håper fortsatt at formatet skal videreutvikles til å også omfatte purringer med gebyr og inkassosaker. Dette vil være med å løfte betalingsgraden på ubetalte fakturaer ytterligere, og hjelpe inkassoselskapene i digitaliseringsarbeidet.En annen viktig faktor når vi skal se på effekten av de forskjellige kanalene, er hvor mange avvik på innbetaling av fakturabeløpet de forskjellige kanalene medfører fortsetterHeimstad.

Print troner på toppen som den kanalen hvor flest over- eller underbetaler en faktura, med Digipost og ePost like i hælene. Slike avvik krever ofte ekstra oppfølging og blir en direkte kostnad for bedriften å håndtere – enda en grunn til å velge digitale kanaler


Gjennom helt ny teknologi overvåker Fair betalingsgraden på de ulike fakturakanalene i sanntid. Dette for å hjelpe våre kunder å ta de beste beslutningene når det gjelder utsendelseskanal.


– Vi ser at valgene man gjør i en oppstartsfase ofte følger selskapene gjennom år, uten at det blir gjort endringer underveis. Fremover vil vi innføre nye betalingsalternativer på våre fakturaer, og vi forventer at det fremover vil være et økende utvalg av betalingsalternativer å velge mellom. Med inntoget av open banking og PSD2 vil vi få betalingsalternativer som er mye mer kostnadseffektive enn kort- og Vippsbetalinger, og som faktisk kan være alternativer til tradisjonell bankbetaling. Da blir det viktig å ha en leverandør med god innsikt og erfaring, og en teknologi hvor man kan endre kanalvalg på minutter. Dette vil gi store utslag på likviditeten og den faktiske kostanden ved faktureringen, avslutter Heimstad.

Konkursvekst i juni 2024: 37 prosent flere selskaper konkurs siste tre årene – nå går flere virksomheter konkurs enn før pandemien

1. juli 2024

Ingen endring i forsinkelsesrente og-gebyr i juli

26. juni 2024

Fair Group kjøper faktura- og inkassoselskapet Maik

19. juni 2024

Siste nytt

bottom of page