top of page

Fair Group tildelt kjempekontrakt med Vegamot AS og Bompengeselskap Nord AS

18. september 2019

Vegamot AS og Bompengeselskap Nord AS annonserte i juni et anbud på innfordringstjenester, og 16. september kom beskjeden om at kontrakten er tildelt Fair. Avtalen går over ti år, og omfatter alle innfordringstjenester for selskapene i denne perioden.


«Utslagsgivende for valget har vært at Fair Collection har tilbudt et innfordringsløp som er vurdert som den beste løsningen for å ivareta oppdragsgivers ønske om i størst mulig grad unngå å ilegge urimelige salærer til forbruker der misligholdt er knyttet til små krav», skriver Vegamot i sin begrunnelse.


For Fair er det viktig å leve opp til våre verdier og vår visjon, noe vi gjør gjennom denne kontrakten. Avtalen vil anslagsvis redusere salærbelastningen med 100 millioner kroner over kontraktsperioden, og bidra til annen verdiskapning i Norge.


 «Dette er vårt definitive gjennombrudd innenfor innfordring, og derfor en svært viktig kontrakt for oss. Gjennom avtalen befester vi vår posisjon ovenfor bompengeselskaper og vi er selvfølgelig veldig fornøyde med at vi vant denne kontrakten», sier Rune Heimstad, CEO Fair Group.


«Vi sender ut mange krav og er forpliktet til å forfølge disse. Ofte er det snakk om ganske små beløp som går til inkasso, og mange har nok opplevd det som tøft å få et kostbart inkassosalær på toppen av kravet», forklarer Administrerende Direktør Marius Maske i Vegamot. Han understreker at det var en helhetsvurdering, der innkreving kun var ett av flere elementer, som gjorde at Fair Collection ble valgt som leverandør.

 

Om Vegamot AS

Vegamot er ett av de regionale bompengeselskapene som er opprettet som følge av Stortingets vedtak om å samle bompengeselskapene i 5 regionale selskap. Vegamot har i Stortingets vedtak fått ansvar for å administrerere alle bompengeprosjekt i fylkene Trøndelag samt Møre og Romsdal.


Om Bompengeselskap Nord AS

Bompengeselskapet Nord er et regionalt bompengeselskap for Nordland, Troms og Finnmark fylke.

Selskapet skal administrere innkreving av bompenger i samsvar med samtykke fra Stortinget og avtale med Statens vegvesen, herunder også forvaltning av bompengemidler og annen virksomhet som har en naturlig sammenheng med forannevnte virksomhet. Selskapets bompengeprosjekter skal legges til egne aksjeselskaper som eies av selskapet.

Fair Group kjøper faktura- og inkassoselskapet Maik

19. juni 2024

Frykter husholdningenes pressede økonomi tvinger frem ukloke feriepengevalg

13. juni 2024

Større konkurser preger næringslivet: 83 prosent mer verdiskapning tapt hittil i år

3. juni 2024

Siste nytt

bottom of page