top of page
Et stort, tomt kontorlokale med mange vinduer

Konkursstatistikk uke 16: To røde flagg for betalingsevnen i Norge

21. april 2020

Forrige ukes konkurser viser at selskapene som ender i skifteretten blir stadig større. Samtidig har det siden januar vært en firedobling i husholdningene som ber om betalingsutsettelser og delbetalinger. Begge er indikatorer på alvorlige betalingsproblemer i tiden som kommer. Tallene kommer fra offentlige registre, Creditsafe og Data Factory.


Konkursene blir større

  • I uke 16 2020 er det registrert 56 konkurser i Norge, ifølge Brønnøysundregistrene. I uke 16 2019 var det registrert 16 konkurser, men det var også påskeuken i fjor.

  • Så langt i 2020 er antall konkurser på 1170. Det er en nedgang på 5,4% prosent fra året før.

  • Antall ansatte omfattet i konkursene i uke 16 er 710. Så langt i år er nesten 7800 ansatte omfattet av norske konkurser. Det er en økning på 36% sammenliknet med 2019, hvor det hittil hadde rammet i overkant av 5700 ansatte.

  • Selskapene som gikk konkurs i uke 16 omsatte for til sammen 369 millioner kroner. Så langt i år har omsetning på 12,5 milliarder kroner forduftet som følge av konkurser. Dette er en dobling fra 2019.

  • I uke 16 gikk selskaper som markedsundersøkelsesselskapet Epinion, restaurantkjeden Taco Republica, kleskjeden Masai Clothing og transportselskapet Kolsrud Transport konkurs.


Vår vurdering

  • Konkursene er større, og rammer flere. Dette er et tydelig signal på mer alvorlige økonomiske utfordringer i Norge i tiden som kommer.

  • Den første konkursbølgen lar venter på seg, og antallet konkurser holder seg relativt stabilt sammenliknet med 2019

  • Henvendelser knyttet til betalingsutsettelser og delbetalinger har firedoblet seg siden januar viser tall fra inkassoselskapet Fair Collection.

  • Basert på betalingsatferden i næringslivet og i husholdningene venter vi en lang periode med konkurser.

  • Konkursene i uke 16 rammer hovedstaden hardest med 531 tapte arbeidsplasser.


Saken er omtalt i Finansavisen, og ble også en del av økonominyhetene 20.04.

Fair Group kjøper faktura- og inkassoselskapet Maik

19. juni 2024

Frykter husholdningenes pressede økonomi tvinger frem ukloke feriepengevalg

13. juni 2024

Større konkurser preger næringslivet: 83 prosent mer verdiskapning tapt hittil i år

3. juni 2024

Siste nytt

bottom of page