top of page
Et stort, tomt kontorlokale med mange vinduer

Konkursstatistikk uke 17: To uker med konkursvekst

26. april 2020

Konkursene i uke 17 2020 var flere, større og rammet flere arbeidstakere enn tilsvarende uke i 2019. 40 prosent flere arbeidstakere er rammet av konkursene så langt i år sammenliknet med i fjor.


Saken er også omtalt i Dagens Næringsliv


Konkursene blir større

 • I uke 17 2020 er det registrert 69 konkurser i Norge, ifølge Brønnøysundregistrene. I uke 17 2019 var det registrert 54 konkurser.

 • Så langt i 2020 er det registrert 1239 konkurser i Norge (se tabell under). Det er en nedgang på 4,2% prosent fra året før.

 • Antall arbeidstakere omfattet i konkursene i uke 17 er 343, og så langt i år er over 8100 arbeidstakere omfattet av norske konkurser. Det er en økning på 40% sammenliknet med 2019, hvor det hittil hadde rammet i underkant av 5800 ansatte.

 • Selskapene som gikk konkurs i uke 17 omsatte for til sammen 232 millioner kroner. Så langt i år har omsetning på 12,8 milliarder kroner forduftet som følge av konkurser. Dette er nesten en dobling fra 2019.

 • I uke 17 gikk selskaper som Garderobe Mannen (Åre organisering AS), restauranten Bacchus Spiseri i Oslo og Kongsberg Elbil Transport konkurs.

 • Stortinget fattet 24. april et vedtak til midlertidig lov om rekonstruksjon for å avhjelpe økonomiske problemer som følge av utbrudd av covid-19 (rekonstruksjonsloven). Målet med loven er å hjelpe selskaper i en vanskelig økonomisk situasjon, slik at det skal bli færre konkurser. Loven skal gjelde midlertidig, men det er grunn til å tro at hovedprinsippene vil bli videreført i permanent lovgivning etter at de eventuelt er avstemt mot EUs regler (direktiv 2019/1023).

 

Vår vurdering

 • 16% av konkursene i uke 17 var knyttet til restaurantbransjen, og vi forventer at denne bransjen vil stå for majoriteten av konkursene fremover.

 • Konkursene er større, og rammer flere. Dette er et tydelig signal på mer alvorlige økonomiske utfordringer i Norge i tiden som kommer.

 • To uker på rad med konkursvekst indikerer videre problemer for norsk økonomi.

 • Løsningsgraden på inkassosaker holder seg relativt stabil, men det er fortsatt stor pågang på å utsette eller delbetale krav.

 • Basert på betalingsatferden i næringslivet og i husholdningene venter vi en lang periode med konkurser.

 • Konkursene i uke 17 rammer Østlandet hardest med 164 tapte arbeidsplasser.


Inkassovekst på over 14 prosent i oktober - mørke økonomiske utsikter før Black Friday 

20. november 2023

Vi satser på inhouse-rekruttering

13. november 2023

Vi ønsker Elin velkommen til Fair!

13. november 2023

Siste nytt

Har du mottatt betalingsoppfordring på faktura fra Fremtind Service, men har allerede betalt? Les mer

bottom of page