top of page
Et stort, tomt kontorlokale med mange vinduer

Konkursstatistikk uke 21: Over 50 prosent flere jobbtap etter konkurser

24. mai 2020

Konkursene så langt i år er langt alvorligere sammenliknet med i fjor. Hele 56 prosent flere arbeidstakere har mistet jobben i konkursene frem til uke 21 i år sammenliknet med tilsvarende periode i 2019. I forrige uke mistet 764 arbeidstakere jobben som følge av konkurs (216).


Konkursene blir alvorligere og rammer stadig flere ansatte. Trenden har vært tydelig hele året, men de fem siste ukene har alvorlighetsgraden eskalert – tre ganger så mange arbeidstakere har mistet jobben siste fem uker mot tilsvarende periode i fjor.


Totalt for året har over 10 200 arbeidstakere mistet jobben som følge av konkurser (inkludert Gresvig-konkursen), mot over 6 500 for tilsvarende periode i fjor. Det innebærer at 56 prosent flere ansatte har mistet jobben som følge av konkurs enn i 2019.


I forrige uke (21) mistet 764 ansatte jobben som følge av konkurser i Norge, mot 216 i tilsvarende uke i 2019. I uke 21 var det to virksomheter innen utleie av arbeidskraft til bygg og anlegg, samt vaktmestertjenester som dro opp tallet på antallet ansatte rammet av konkursene.


Sist uke gikk 68 bedrifter konkurs, sammenliknet med 90 i tilsvarende uke fjor, men i år påvirket Kristi Himmelfart konkurstallene som følge av en fridag denne uken.


Så langt i år er konkurstallene i Norge noe lavere sammenliknet med 2019. Samtidig er det store mørketall. Skatteetaten sender i løpet av et år vanligvis 2 500 selskaper til skifteretten. Det tilsvarer omtrent 200 i måneden. Siden 12. mars er ingen selskap sendt til skifteretten. Det er ikke unaturlig at Skatteetaten starter opp igjen med konkurspågang når mva for termin 1 og 2 skal innbetales, og vi forventer at dette vil bidra til at konkurstallene stiger kraftig.


Lommeboken til mange norske virksomheter tømmes midt i juni gjennom tre store utbetalinger. Merverdiavgiften (mva) gir den norske stat rundt 310 milliarder kroner i inntekter årlig (2019). Den er en generell avgift på innenlands konsum av varer og tjenester og betales i seks terminer.


I juni skal norske selskaper også betale medarbeiderne sine feriepenger for 2019. I sum innebærer to mva-utbetalinger og feriepengeutbetaling et massivt press på likviditetssituasjonen i norske selskaper.


Som følge av korona-krisen ble mva-betalingen fra næringslivet for første termin 2019 utsatt til 10. juni. Samtidig skal norske selskaper betale merverdiavgiften for andre termin. Dette betyr at det kommer to mva-betalinger tilnærmet samtidig for norske virksomheter i juni i år. To terminer tilsvarer omtrent 1/3 av totale mva-innbetalinger, men er ventet lavere som følge av lavere aktivitet i næringslivet under krisen.


Ferske tall fra NAV viser at færre søkte om dagpenger under permittering forrige uke. Tirsdag denne uken (19.mai) var 372 500 personer registrert som arbeidssøkere hos NAV. Det er 17 400 færre enn uken før. Så langt i mai har det blitt 48 500 færre arbeidssøkere, ifølge NAV. I serviceyrker hvor eksempelvis frisører inngår faller ledigheten som følge gjenopptak av aktivitet.

 

Tall for uke 21

  • I uke 21 2020 er det registrert 68 konkurser i Norge, ifølge Brønnøysundregistrene. I tilsvarende uke i 2019 var det registrert 90 konkurser.

  • Denne uken gikk blant annet Vipas AS, Vaktia AS og Restaurant Compagniet Sør konkurs. Disse konkursene berørte alene 525 ansatte.

  • Så langt i 2020 er antall konkurser på 1497 (se tabell under). Det er en nedgang på seks prosent prosent fra året før.

  • Oslo er hardest rammet i uke 21 med 17 konkurser som berørte 300 ansatte

  • Forrige uke var det 13 konkurser innen servering, og tallet øker fra uke til uke. Størst var konkursen i Restaurant Compagniet Sør i Kristiansand.

  • I overnattings – og serveringsvirksomhet har 75 392 søkt om dagpenger under permittering (per 20. mai), eller 52% av lønnstakerne i bransjen. Dette er bransjen som er hardest rammet. Privat tjenestesektor er også hardt rammet, hvor 30 prosent har søkt om dagpenger, mens varehandel har 25 prosent andel som søkere av dagpenger.

Finanstilsynets inkassotall andre halvår 2023: Sterk inkassovekst på forbruksgjeld blant de unge

8. april 2024

En tredjedel færre konkurser i mars sammenliknet med samme periode i fjor

3. april 2024

Fair Collection kåret til et av Europas raskest voksende selskaper

4. mars 2024

Illustrasjonsbilde

Siste nytt

bottom of page