top of page
Hovedinngangen hos Norges Bank

Tre tips til bedrifter for å håndtere høy kostnadsvekst

27. juni 2023

Store deler av norsk næringsliv står i en krevende situasjon. I NHOs medlemsundersøkelse for mai sier 1 av 3 bedrifter at de forventer mer utfordrende markedsutsikter i tiden fremover som følge av skyhøy kostnadsvekst. Særlig er de små og mellomstore bedriftene (SMB) utsatt for store prissvingninger.


Det er tøffe tider for bedriftene og mange sliter med å sikre nok inntjening for å dekke kostnadene. Små- og mellomstore bedrifter står for 47 prosent av arbeidsplassene i privat sektor og mange risikerer å gå under om man ikke tar de nødvendige grepene, sier Christian Aandalen, administrerende direktør i Fair.


Økt kostnadspress og lavere marginer

Renten er på sitt høyeste nivå siden 2008 etter at Norges Bank nylig satte opp styringsrenten til 3,75 prosentpoeng. Prisveksten ligger godt over normalen, og var på 6,7 prosent i mai. Det slår hardt ut på utgiftssiden til bedriftene og reduserer marginene, som melder om redusert lønnsomhet i andre kvartal sammenlignet med samme tid i fjor.Særlig tøft for varehandel

I Norges Banks Regional Nettverk-rapport, melder varehandelsbedriftene om redusert salgsvolum siden starten av 2022, og det forventes fortsatt nedgang i salgsvolumet.


Kundene ser til rimeligere alternativer grunnet høy prisvekst og økte levekostnader. Kostnadsbyrden gjør at bedrifter opplever færre oppdrag, lavere salg, lengre beslutningstid og større usikkerhet. Da må man som bedriftseier og leder være lur og ta grep så tidlig som mulig, sier Aandalen.


Derfor har Fair tre tips til bedrifter for å håndtere økonomiske utfordringer:

  1. Revider budsjettet: Mål og prognoser som ble satt for flere måneder siden må trolig justeres. Hvis budsjettene er svært avvikende senker det motivasjonen til de ansatte. Sørg derfor for å ha oppdaterte budsjetter som er realistiske og i takt med markedssituasjonen.

  2. Vurder egne priser: Alt har blitt dyrere og det er nødvendig å vurdere egne priser. Se om bedriften med rimelighet kan sette opp prisene til et forsvarlig nivå som tar ut kostnadsveksten via vare- eller tjenesteprisen.

  3. Gå gjennom leverandører: Har bedriften avtaler med leverandører som kan reforhandles, sløyfes eller nedskaleres? Gå gjennom hvilke leverandører bedriften har, og hvilken verdi dette tilfører den daglige driften og de ansatte.

Kenneth Danielsen

Fair Group kjøper faktura- og inkassoselskapet Maik

19. juni 2024

Frykter husholdningenes pressede økonomi tvinger frem ukloke feriepengevalg

13. juni 2024

Større konkurser preger næringslivet: 83 prosent mer verdiskapning tapt hittil i år

3. juni 2024

Siste nytt

bottom of page