Logg inn i Fair Distribution og Fair Collection:

Tjenester

Distribusjon

Fair Distribution håndterer all utsendelse av fakturaer i alle tilgjengelige kanaler i det nordiske markedet.

Vi leverer dette gjennom vår multikanal løsning Fair24. Vi er allerede en av de største fakturadistributørene i Norge.

Noen av våre mest brukte kanaler er:

eFaktura

Vipps faktura

Avtalegiro

E-Post

Digipost

SMS

EHF

Vanlig post

Fakturaadministrasjon

Fair Invoice håndterer administrasjon av våre kunders reskontro.

Vi løser følgende oppgaver:

Matching av innbetalinger

Løpende bankavstemming

Rentefakturering

Utsendelse av kreditnota

Rapportering i ønsket format

Oversendelse til videre innfordring
gjennom purring og inkasso

Innfordring

Fair Collection har en unik løsning for innfordring, som sikrer høy løsningsgrad i kombinasjon med 100% automatiserte back-office løsninger.

Ved bruk av ny teknologi og helautomatiske tjenester har vi laget løsninger som er mer effektive og ikke minst mer fair enn normal inkassosaksgang som benyttes av de fleste andre inkassoselskaper.

Vi hjelper deg med:

Purringer

Inkassovarsel

Før rettslig inkasso

Rettslig inkasso

Oppfølging av gamle inkassokrav

Ønsker du å vite mer? Ta kontakt med oss!

Om Fair

En disruptiv faktor i bransjen

Fair Group AS er et nyopprettet og teknologi fokusert selskap. Våre ansatte har bred kompetanse og erfaring innenfor fagfeltene distribusjon, fakturering, finans og inkasso, og har en felles visjon om å være en disruptiv og unik faktor i bransjen de neste årene.

Først ute i nye kanaler

Fair Distribution har optimalisert utgående fakturakanaler med en helt ny måte å følge opp ubetalte krav. Vi har skapt en unik kombinasjon av kompetanse og muligheter.

Vi ønsker å være først ute i nye digitale kanaler. Vi vil optimalisere kanalvalg etter kundens ønske, og sørge for en stabil, rimelig og digital distribusjon av dine fakturaer.

Unik løsning for innfordring

Fair Collection har en unik løsning for innfordring, som sikrer høy løsningsgrad i kombinasjon med 100% automatiserte back-office løsninger.

Vi bygger fremtidens inkassosystem

Inkassobransjen står stille. Inkassoregelverket, prosesser og beregning av salærer har stått på stedet hvil i mange år, og bransjen har ikke ønsket å endre seg med de nye mulighetene automatisering og ny teknologi gir.

Dette har vi gjort noe med.

Vi ønsker å gi bedre vilkår og løsninger til både kunder og debitorer, og har en markedsledende teknologisk plattform der vi bygger fremtidens multikanal og inkassosystem.

WE ARE FAIR

Kundereferanser

Kontakt oss