top of page

182 elementer funnet for «»

 • Nyheter | Fair Group

  Vi støtter mangfold og inkludering gjennom Pride 6. juni 2023 Les saken Konkursutvikling mai: Antall konkurser opp nesten 20 prosent i mai – sterkest konkursvekst i Oslo 1. juni 2023 Les saken Fair Group er resertifisert som Miljøfyrtårn 24. mai 2023 Les saken BPS Nord: – Fair er flinke til å komme med raske og gode løsningsforslag 15. mai 2023 Les saken Konkursutvikling april: Flere konkurser så langt i år enn i toppårene før pandemien – økende arbeidsledighet skaper dystre utsikter 8. mai 2023 Les saken DFØ: – Vi ønsker at alle våre kunder skal over på Fairs løsning 26. april 2023 Les saken Forbruksgjelden øker til 153,5 mrd. kroner i Norge – gjennomsnittssaken til inkasso fra forbrukslån opp åtte prosent 25. april 2023 Les saken Selskaper i hele Europa må takle de samme økonomiske utfordringene 18. april 2023 Les saken Hva kredittfolket kan lære av spill 14. april 2023 Les saken Christian Aandalen: – Det blir en negativ spiral 10. april 2023 Les saken Økonomivettreglene – Ring tidlig, det er ingen skam å be om hjelp 5. april 2023 Les saken Møt vår nye kundebehandler 23. mars 2023 Les saken Vis mer Nyheter

 • Metzum: – Fair er en fremtidsrettet og innovativ leverandør | Fair Group

  Metzum: – Fair er en fremtidsrettet og innovativ leverandør 15. juni 2022 Teknologiselskapet Metzum har klare mål om hvordan de skal bidra til å utvikle kundemarkedet i energibransjen, og flere gode partnere med seg på laget. Én av dem er Fair, som skal sikre gode og effektive prosesser for fakturering og innfordring. Metzum er et teknologiselskap som ble etablert for å imøtekomme nye behov i en energibransje der effektivisering, automasjon, smartere løsninger og raskere avregninger får et stadig større fokus. På under to år har selskapet, som ble etablert i Bergen i 2020, rukket å bli en markant aktør i bransjen – med over 30 ansatte fordelt på kontorer i Bergen, Dale og Stockholm. – Vi har en skybasert plattform basert på APIer, som gjør det lettere for selskaper i energibransjen å innhente, behandle og utveksle data. Systemet gjør det mulig for våre kunder å automatisere viktige prosesser, samt å tilby skreddersydde brukeropplevelser til deres kunder , forteller CEO Johnny Haugsbakk i Metzum. Gode integrasjoner og pålitelige partnere Metzums plattform inneholder en rekke moduler som støtter opp under samtlige prosesser i den såkalte MAFI-verdikjeden – måling, avregning, fakturering og innfordring – og for å skape et best mulig produkt har selskapet etablert et nettverk av pålitelige samarbeidspartnere innen ulike kanaler og fagområder. – Metzum skal være en fremtidsrettet teknologileverandør som er med på å utvikle kundemarkedet i energibransjen. Vi skal bli best på det vi er gode på, vår kjernevirksomhet, og da kan vi ikke bli for brede. Derfor har vi fokusert på å bygge gode integrasjoner og koblet oss til en rekke partnere som vi samarbeider og utveksler data med , utdyper Haugsbakk. – Fair er enkle å integrere seg mot På fakturering og innfordring har Metzum valgt Fair som samarbeidspartner. – Fakturaer skal distribueres i ulike kanaler, og det er ikke noe vi har systemer for internt. Vi har derfor funnet ut at dette er noe Fair kan gjøre langt mer effektivt enn hva vi kan gjøre selv , sier Haugsbakk, som begrunner valget av samarbeidspartner på følgende måte: – Fair er en fremtidsrettet og innovativ leverandør i deres marked. Jeg opplever dem som nytenkende, og ser at de jobber på en annen måte enn majoriteten av bransjen. De er enkle å integrere seg mot, har alt i skyen og tilbyr gode automatiserte løsninger. I tillegg har de god bransjekompetanse og -kunnskap, effektive løsninger for fakturadistribusjon i ulike kanaler og gode løsninger på innfordring som vi kan samarbeide om. Rask oppstart Som et resultat av begge selskapers teknologiske løsninger og integrasjoner kom samarbeidet mellom Metzum og Fair raskt i gang. – Vi har hatt et tett og godt samarbeid så langt, toveiskommunikasjonen har fungert bra og alt har gått kjapt å sette opp. Fair er lettbeinte og fleksible, og vi føler de har vært “på” i oppstartsfasen. Med større aktører kan ting ofte være litt komplisert, og vi opplever at Fair snur seg lettere , sier Haugsbakk. Han mener det er viktig både for Metzum og deres kunder at selskapet har partnere de kan stole på – med den rette kompetansen, og den rette digitale plattformen. – Fair har åpenheten og evnene som trengs for å ta tak i våre data, trekke de inn i sine integrasjoner, bruke dem på en god måte og informere tilbake til oss , fastslår Metzums CEO. Samarbeidet kommer kundene til gode Haugsbakk er ikke i tvil om at samarbeidsavtalen som er inngått mellom Metzum og Fair vil komme deres felles kunder til gode. – Det er alltid godt for en kunde å vite at de har partnere som samarbeider godt, som deler de samme verdiene og som hele tiden jobber for å komme opp med gode løsninger vi kan tilby dem , sier han, og legger til: – Metzum og Fair har et veldig godt grunnlag for å sammen skape reell verdi for våre kunder. Vi støtter mangfold og inkludering gjennom Pride 6. juni 2023 Les saken Konkursutvikling mai: Antall konkurser opp nesten 20 prosent i mai – sterkest konkursvekst i Oslo 1. juni 2023 Les saken Fair Group er resertifisert som Miljøfyrtårn 24. mai 2023 Les saken Siste nytt

 • Forbruksgjelden øker til 153,5 mrd. kroner i Norge – gjennomsnittssaken til inkasso fra forbrukslån opp åtte prosent | Fair Group

  Forbruksgjelden øker til 153,5 mrd. kroner i Norge – gjennomsnittssaken til inkasso fra forbrukslån opp åtte prosent 25. april 2023 Nordmenn har 153,5 milliarder kroner i forbruksgjeld ved utgangen av mars i år, opp 3,3 milliarder kroner siden mars i fjor. Antall inkassosaker knyttet til forbruksgjeld har en fallende utvikling, men gjennomsnittsaken er på over 88 000 kroner ved utgangen av fjoråret – nesten åtte prosent opp sammenliknet med første halvdel av 2022. En fersk rapport publisert av Finanstilsynet basert på data fra 18 inkassobyråer og Gjeldsregisteret AS, viser at forbruksgjelden i Norge øker. Det samlede utlånsvolumet var 153,5 milliarder kroner ved utgangen av mars, som er 2,2 prosent høyere enn ett år tidligere. Samtidig viser inkassodataene færre saker, men sakene som først havner til inkasso er mer alvorlig. – Nordmenn har et høyt belåningsnivå og det er ikke unaturlig at enkelte husholdninger møter de krevende tidene med ekstra kreditt. Samtidig ser vi at gjeldsregisteret fungerer med en reduksjon i antall inkassosaker. Det som bekymrer er at sakene som først havner i inkasso blir stadig mer alvorlige og at renter og gebyrer utgjør en større andel av kravene , sier Trine Teigland, bærekraftansvarlig i Fair Group. Trine Teigland, bærekraftsansvarlig i Fair Group 635 700 inkassosaker på forbruksgjeld: Totalt har omtrent 3,2 millioner nordmenn forbruksgjeld i Norge, mens det var 635 700 inkassosaker tilknyttet forbruksgjeld ved utgangen av 2022 (fra 18 inkassoforetak med forbruksgjeld til inndrivelse). Det er en nedgang på 4,8 prosent fra sommeren 2022. Sakene utgjorde 10,5 prosent av samlet antall saker til inndrivelse hos alle inkassoforetak i Norge ved utgangen av 2022. Gjennomsnittlig inkassosak økte med åtte prosent: Ved utgangen av 2022 var den gjennomsnittlige inkassosaken på 88 800 kroner, mot 82 300 kroner ved utgangen av første halvår 2022, en økning på åtte prosent. Andelen misligholdte forbrukslån er likevel fortsatt høy, og var 7,5 prosent for utlån i det norske markedet ved utgangen av 2022, for utvalget samlet. Høyere totalgjeld til inndrivelse. 56,5 mrd til misligholdt forbruksgjeld: Misligholdt hovedstol (opprinnelig gjeld) på inkassosaker tilknyttet forbruksgjeld utgjorde 33,4 milliarder kroner ved utgangen av fjoråret, marginalt ned fra 33,8 mrd. kroner ved utgangen av første halvår 2022. Misligholdt forbruksgjeld (opprinnelig gjeld inkludert renter) til inndrivelse i inkassoforetakene var ved utgangen av 2022 på 56,5 mrd. kroner, mot 55,0 mrd. kroner ved utgangen av første halvår 2022. Høyest gjeld blant de over 60 år: Fordeling av misligholdt forbruksgjeld på aldersgrupper viser at aldersgruppene 40–49 år og 50–59 år står for over halvparten av misligholdt forbruksgjeld. Ved utgangen av 2022 hadde 76 prosent av inkassosakene tilknyttet forbruksgjeld vært til inndrivelse mer enn 18 måneder. Andelen var lavest for aldersgruppen 18-29 år med 55 prosent, mens aldersgruppen over 60 år hadde høyest andel med 82 prosent. Mer enn halvparten renter og gebyrer: Hovedstolen har sunket fra 48,6 prosent til 47,6 prosent. Som betyr at under halvparten av total gjeld er det faktiske beløpet folk skylder, mens over 50 prosent er renter. Vekst blant de eldste: Fair Groups analyser viser at antall inkassosaker i Q1 2023 er opp over 45 prosent for norske husholdninger sammenliknet med tilsvarende kvartal i fjor. Selv om nordmenn blant 30-50 utgjør størst andel av inkassostatistikken, er veksten høyest blant de eldste aldersgruppene. Vi støtter mangfold og inkludering gjennom Pride 6. juni 2023 Les saken Konkursutvikling mai: Antall konkurser opp nesten 20 prosent i mai – sterkest konkursvekst i Oslo 1. juni 2023 Les saken Fair Group er resertifisert som Miljøfyrtårn 24. mai 2023 Les saken Siste nytt

 • Konkursutvikling april: Flere konkurser så langt i år enn i toppårene før pandemien – økende arbeidsledighet skaper dystre utsikter | Fair Group

  Konkursutvikling april: Flere konkurser så langt i år enn i toppårene før pandemien – økende arbeidsledighet skaper dystre utsikter 8. mai 2023 Denne saken ble også omtalt i Dagens Næringsliv 30. april 2023 . 227 bedrifter gikk konkurs i april i år - opp 20 prosent sammenliknet med april i fjor. Omfanget av konkurser i Norge er så langt i år på 1312 konkurser mot 943 i tilsvarende periode i fjor. Bygg- og anleggsbransjen stod for en fjerdedel av konkursene i april, og det meldes om langt lavere aktivitet de siste månedene. – Konkursnivået så langt i år er høyere enn før pandemien og bekrefter at vi befinner oss i en utfordrende situasjon både for bedrifter og husholdninger. Mange konkurser, sterk inflasjon og økt arbeidsledighet gjør at vi går inn i en krevende periode , sier Christian Aandalen, administrerende direktør i Fair Group. – Nå øker arbeidsledigheten og bedrifter i utvalgte sektorer opplever betydelig lavere etterspørsel. Dette forplanter seg til husholdningenes kjøpekraft og -vilje og skaper en giftig spiral med alvorlige konsekvenser , sier Aandalen Over ti konkurser hver eneste dag siden nyttår Konkursveksten er høy og de første fire månedene av året har vært krevende for norsk næringsliv. Siden nyttår har totalt 1312 bedrifter gått konkurs. Det betyr i gjennomsnitt elleve bedrifter hver eneste dag. Sammenliknet med i fjor hvor det var 943 konkurser i løpet av de fire første månedene, nesten åtte konkurser daglig. Tøffe tak i bygg- og anleggsbransjen Høye materialkostnader og økte renter skaper etterspørselstørke i bygg- og anleggsbransjen, som alene står for en fjerdedel av alle konkurser i april. Ferske tall fra Samfunnsøkonomisk analyse viser at det er 50 prosent færre salg av nyboliger siden februar, sammenliknet med fjoråret. Flere sliter med å gjøre opp for seg Konkursveksten i næringslivet skyldes blant annet lavere etterspørsel, fordi både forbrukere og bedrifter har fått en strammere økonomi. Det har også vært en markant økning i inkassosaker det siste året. Fair Groups analyser viser at antall inkassosaker er opp over 40 prosent for forbrukere i april sammenliknet med samme måned i fjor. For bedrifter er økningen på 50 prosent. Nesten halvparten av konkursene i Oslo og Viken Viken og Oslo står for nesten halvparten av alle konkursene (102) i april. Totalt fører det til at over 475 ansatte i regionen sendes ut på jobbjakt. Kjøligere arbeidsmarked Totalt fører april-konkursene til at 849 personer spredt over hele landet mistet jobben. Samtidig meldte NAV nylig at arbeidsledigheten øker, og at antallet ledige stillinger har falt hver måned så langt i år . Samlet var 85 600 registrerte arbeidssøkere hos NAV ved utgangen av april, som utgjør 2,9 prosent av arbeidsstyrken. NAV-statistikken viser at det er bygg- og anleggsbransjen som har nest høyest arbeidsledighet (3,2 prosent) i hele landet Stengte tappekraner hos utelivslegende Restaurant- og serveringsbransjen har i flere måneder slitt med høye konkurstall, og 26 serveringssteder måtte lukke døren den siste måneden. Det er over 11 prosent av alle konkurser i april. Blant annet måtte utestedet Horgan’s i Oslo begjære seg konkurs etter 32 års drift. Vi støtter mangfold og inkludering gjennom Pride 6. juni 2023 Les saken Konkursutvikling mai: Antall konkurser opp nesten 20 prosent i mai – sterkest konkursvekst i Oslo 1. juni 2023 Les saken Fair Group er resertifisert som Miljøfyrtårn 24. mai 2023 Les saken Siste nytt

 • Konkursutvikling januar: Dagen derpå for norsk næringsliv – konkurstallene i januar høyest på tre år | Fair Group

  Konkursutvikling januar: Dagen derpå for norsk næringsliv – konkurstallene i januar høyest på tre år 1. februar 2023 I årets første måned gikk 355 selskaper konkurs i Norge – hele 60 prosent flere enn i januar i fjor. Nå er konkurstakten i Norge tilbake til nivåer før pandemien og viser at næringslivet sliter. I serveringsbransjen gikk mer enn fire ganger så mange selskaper konkurs i januar i år sammenliknet med i fjor. – Fasiten for januar tegner et dystert bilde av norsk næringsliv. Antall konkurser er nå tilbake på 2019-nivåer. Våre inkassodata viser i tillegg at flere og flere virksomheter sliter med å betale regningene sine, sier Christian Aandalen , daglig leder i Fair Group. Skyhøy konkursvekst i januar i år- 60 prosent flere konkurser Årets første måned har gitt en real kalddusj for næringslivet. De offisielle tallene viser at hele 355 selskaper gikk konkurs i Norge i januar i år, sammenliknet med 222 i januar i fjor (+60 prosent) og dobbelt så mange sammenliknet med januar 2021. Tirsdag kveld begjærte det mye omtalte flyselskapet Flyr seg konkurs etter langsiktige finansieringsutfordringer. Størst konkursomfang på tre år Antall konkurser i Norge har ikke vært høyere siden januar 2020, da 370 selskaper gikk konkurs. Konkursene er også flere enn i januar 2019, noe som innebærer høye nivåer i en historisk kontekst. Kun tre andre måneder siden januar 2019 har mer enn 355 selskaper gått konkurs i Norge. Sammenliknet med snittet de siste fire årene er januar-konkursene 30 prosent flere. Firedobling av konkurser innen serveringsbransjen 60 serveringssteder gikk konkurs i januar i år. Det er mer enn fire ganger flere sammenliknet med januar 2022, da 14 serveringssteder gikk konkurs. En rekke bransjer rapporterer at husholdningenes konsum har blitt tilpasset et annet rentenivå, eksempelvis varehandelen og serveringsbransjen. Dette gir grunn til bekymring. Gjennom 2022 ble styringsrenten hevet med to prosentpoeng til 2,75 prosent, mens renten ble holdt uendret i Norges Banks første rentemøte midt i januar. Vaklende fundament Ifølge Boligprodusentenes forening falt salget av nye boliger med 50 prosent i desember i fjor og 26 prosent i løpet av hele 2022. Historisk sett er bygg- og anleggsbransjen hardest rammet av konkurser, men gjennom de siste årene har andelen konkurser i denne bransjen falt. I januar i år ble det registrert 96 konkurser, noe som tilsvarer 27 prosent av alle konkurser. Det er nesten 40 prosent høyere enn i januar 2022. Varsler vanskelig vår Inkassostatistikken til Fair Group viser et tilsvarende bilde. Antall saker som går til inkasso er ofte en tidlig indikator på økonomiske utfordringer for næringsliv og husholdninger, og i fjor steg antall inkassosaker kraftig. Veksten var særlig høy i fjorårets siste måneder. Gjennom de siste månedene av 2022 og januar i år melder flere store selskaper om kraftige nedbemanninger, som Telia, Telenor, Obos, Elkjøp, Mestergruppen og Ekornes. Dette legger ytterligere press på husholdningene. Vi støtter mangfold og inkludering gjennom Pride 6. juni 2023 Les saken Konkursutvikling mai: Antall konkurser opp nesten 20 prosent i mai – sterkest konkursvekst i Oslo 1. juni 2023 Les saken Fair Group er resertifisert som Miljøfyrtårn 24. mai 2023 Les saken Siste nytt

 • Konkursutvikling februar: Konkursveksten fortsetter – nesten 1200 ansatte mistet jobben | Fair Group

  Konkursutvikling februar: Konkursveksten fortsetter – nesten 1200 ansatte mistet jobben 1. mars 2023 Februar ble nok en tøff måned for norsk næringsliv. I årets andre måned gikk 332 bedrifter konkurs – en økning på 37 prosent sammenliknet med februar 2022 (242). – De første månedene av året har stabilisert seg på et høyt konkursnivå sammenliknet med i fjor. Utfordringene hoper seg opp for næringslivet og vi tror at den sterke konkursveksten vil fortsette gjennom året , sier Christian Aandalen, daglig leder i Fair Group. Større og mer alvorlige konkurser Konkursomfanget i februar rammer arbeidstakerne hardt. 40 av bedriftene som gikk konkurs hadde mer enn 10 ansatte og totalt mistet 1185 personer jobben. Det er over dobbelt så mange som i februar i fjor, da 474 mistet jobben. Samtidig meldes det om betydelig nedbemanning i flere bransjer. – Nesten 1 200 ansatte skyves ut av arbeidsmarkedet, bare i februar. Det er alvorlig for den enkelte, som befinner seg i en situasjon uten inntekt når regningene for barnehage, strøm, forsikring og lån skal gjøres opp. Familier frykter for hvordan de skal få endene til å møtes , fortsetter Aandalen. Milliarder i omsetning faller bort - store ringvirkninger Konkurstallene for februar viser at selskapene som gikk konkurs omsatte for over 2,73 milliarder kroner (opp fra 1 mrd kroner samme måned i 2022). Konkursene skaper store ringvirkninger i økosystemene til de omfattede bedriftene– som ikke lenger kjøper inn varer og tjenester. Blant bedriftene som ble slått konkurs finner vi børsnoterte selskaper som det ferske flyselskapet Flyr og offshorerederiet DOF. Andre kjente bedrifter som måtte kaste inn håndkleet var privatflyselskapet Airwing og netthandelsbutikken Stayclassy. Etterspørselstørke i bygg og anlegg Nesten hver tredje konkurs i februar er innen bygg og anlegg. Den siste måneden har 96 bedrifter gått konkurs i bransjen, opp fra 69 bedrifter i februar i fjor. Bygg og anlegg presses av en kostnadseksplosjon på materialer, transport og frakt. I tillegg har økte renter og høy prisvekst redusert etterspørselen for oppussing, restaurering og nye byggeprosjekter betraktelig. Serveringsbransjen er nummer to på konkursstatistikken. I februar gikk 39 serveringsvirksomheter med til sammen 259 arbeidsplasser konkurs. Forventer et tøft år for bedriftene 2021 og 2022 var preget av kunstig lave konkurstall, grunnet statlige støtteordninger under pandemien. Nå vokser konkurstallene raskt og er på nivåer fra normalåret 2019. – Bedrifter ble holdt kunstig i live under pandemien. Virkeligheten er tilbake og 2023 kan bli beinhardt. Kundene er usikre og mer avventende. Dessverre går trolig mange bedrifter enda dårligere tider i møte , avslutter Aandalen. Vi støtter mangfold og inkludering gjennom Pride 6. juni 2023 Les saken Konkursutvikling mai: Antall konkurser opp nesten 20 prosent i mai – sterkest konkursvekst i Oslo 1. juni 2023 Les saken Fair Group er resertifisert som Miljøfyrtårn 24. mai 2023 Les saken Siste nytt

 • Konkursutvikling mai: Antall konkurser opp nesten 20 prosent i mai – sterkest konkursvekst i Oslo | Fair Group

  Konkursutvikling mai: Antall konkurser opp nesten 20 prosent i mai – sterkest konkursvekst i Oslo 1. juni 2023 295 selskaper med en samlet omsetning på 1,61 milliarder kroner gikk konkurs i mai. Det er 19,4 prosent flere enn i samme måned i fjor, viser ferske tall fra Fair Group. I Oslo er antall konkurser opp 66 prosent sammenliknet med samme periode i fjor, da 41 selskaper gikk konkurs. – Konkurstakten i 2023 har etablert seg på et betydelig høyere nivå enn fjoråret og på nivåer som før coronakrisen. Vi er ikke overrasket over konkursomfanget. Våre data gir forventninger om forsterkede utfordringer for et allerede hardt presset norsk næringsliv i tiden som kommer , sier Christian Aandalen, administrerende direktør i Fair Group. Store regionale forskjeller – Oslo rammes av kraftig konkursvekst Konkursstatistikken viser at det er store geografiske forskjeller. I Oslo gikk 68 selskaper konkurs i mai, opp 66 prosent fra 41 selskaper i mai i fjor. Siden nyttår har 311 Oslo-selskaper måtte legge inn årene, noe som gir en konkursvekst på 54 prosent sammenliknet med samme periode i 2022, da 202 selskaper i hovedstaden gikk konkurs. Samtidig er det Viken som troner konkurstoppen med hele 79 selskaper i mai, opp 25 prosent fra fjoråret. Totalt medførte konkursene i mai at over 1824 ansatte mistet jobben. Det er en økning på nesten 160 prosent fra mai 2022, da 709 ansatte ble sendt ut døren grunnet konkurs. Ordrestopp for bygg og anlegg I mai gikk 88 selskaper innen bygg og anlegg konkurs, en oppgang på nesten 10 prosent fra fjoråret. Mye skyldes lav aktivitet i markedet for nye boliger, som i april hadde 35 prosent lavere salg enn april 2022, basert på tall fra Boligprodusentene og Prognosesenteret. I tillegg var igangsetting av nye boliger 41 prosent lavere enn samme periode i fjor. – Konkurstallene viser en næring i knestående. Etterspørselen etter nye boliger er ikke-eksisterende, mye grunnet de betydelig økte rentekostnadene som på kort tid har lammet hele markedet. Ingen tør å sette i gang nye byggeprosjekter med de høye kostnadene og all usikkerheten, dette gjenspeiles i konkurstallene for bygg og anlegg , sier Aandalen. Konkursene i bygg og anlegg førte til at 419 ansatte mistet jobben i mai Kald suppe for serveringsvirksomhetene I mai økte antall konkurser i serveringsbransjen med 30 prosent sammenliknet med samme periode i fjor. Totalt førte konkursene til at 303 serveringsansatte mistet jobben. Vi støtter mangfold og inkludering gjennom Pride 6. juni 2023 Les saken Konkursutvikling mai: Antall konkurser opp nesten 20 prosent i mai – sterkest konkursvekst i Oslo 1. juni 2023 Les saken Fair Group er resertifisert som Miljøfyrtårn 24. mai 2023 Les saken Siste nytt

 • Forventet nedgang i Black Friday-handelen | Fair Group

  Forventet nedgang i Black Friday-handelen 22. november 2022 Black Friday er en årlig handledag som finner sted den fjerde fredagen i november med opprinnelse fra 1960-tallets USA. Dagen er tradisjonelt begynnelsen på julehandelen hvor utsalgssteder tilbyr utvalgte salgsvarer, ofte begrenset i antall eller tidsrom. I Norge ble Black Friday introdusert den 26. november 2010 av Norwegian Outlet (i dag kalt Oslo Fashion Outlet) i Vestby, tett fulgt av Komplett.no som første nettbutikk. I høst har vi opplevd økning i kostnader for tjenester og produkter som strøm, drivstoff og enkelte basis matvarer. På toppen av dette kommer økt inflasjon og heving av renten. Dette gjør direkte utslag for lommeboken. Husholdninger i Norge har gjennomgående fått dårligere råd. Økonomiske utfordringer for husholdningene fører videre til utfordringer i næringslivet. I tillegg bidrar nordmenns økende fokus på bærekraft og miljø til et ønske om å begrense forbruket av varer. Dermed kan det se ut som handelsstanden får en tøff start på årets julehandel, noe som kan holde seg ut november og frem mot jul dersom prognosene på renter og kostnadsnivå ellers slår til. Virke anslår for 2022, i samarbeid med Kvarud Analyse, at det vil bli handlet for rundt 3,2 milliarder kroner på Black Friday , ned i overkant av 11 % fra normalårene 2018 og 2019 (snittomsetningen per handledag under Black Week antas å ligge 22 prosent over snittomsetningen per dag ellers i november). Konkursveksten i norsk næringsliv var i tredje kvartal i år på over 21 prosent, og vi ser at den sterke konkursveksten fortsetter utover høsten. I oktober måned gikk 296 selskaper konkurs i Norge, sammenliknet med 244 i oktober i fjor. Mange butikker og nettbutikker er helt avhengig av en god julehandel for å legge grunnlag for bærekraftig drift gjennom vinter og vår. Næringen har historisk brukt de siste to måneder av året på å gå i pluss (derav Black Friday – tidspunktet hvor årets regnskapstall gikk fra rødt til svart), og med lavere omsetning (og kanskje viktigere, lavere inntjening med nedsatte priser grunnet kamp om omsetning og kunder) gjennom julehandelen kan vi få en vår hvor flere aktører kan oppleve utfordringer / med økte konkurser. Vi støtter mangfold og inkludering gjennom Pride 6. juni 2023 Les saken Konkursutvikling mai: Antall konkurser opp nesten 20 prosent i mai – sterkest konkursvekst i Oslo 1. juni 2023 Les saken Fair Group er resertifisert som Miljøfyrtårn 24. mai 2023 Les saken Siste nytt

 • Handle smart på Black Friday | Fair Group

  Handle smart på Black Friday 24. november 2022 I høst har vi opplevd økning i kostnader for tjenester og produkter som strøm, drivstoff og enkelte basis matvarer. På toppen av dette kommer økt inflasjon og heving av renten. 93 prosent av norske husholdninger har fått økte levekostnader. Husholdninger i Norge har gjennomgående fått dårligere råd. Forbruksforskningsinstituttet SIFO lanserte tidligere i høst en rapport om husholdningenes økonomiske trygghet i 2022 . Der kommer det frem at 130.000 norske husholdninger har alvorlige økonomiske problemer, mens ytterligere 280.000 sliter økonomisk. Fredag 25. november kommer Black Friday, den årlige handledagen som tradisjonelt markerer begynnelsen på julehandelen, og som kan være med på å skape ekstra press på en allerede utforende situasjon. Silje Sandmæl, forbrukerøkonom i DNB, erfarer at mange gjør mye ut av julehandelen når handelsstanden frister med Black Friday- og Cyber Monday-tilbud. Hos Fair ser vi at antall inkassosaker har økt utover høsten, og tallene for tredje kvartal viser at det er 17,1 prosent flere saker til inkasso enn i tilsvarende kvartal i fjor. Vi er, med utgangspunkt i høstens utvikling, bekymret for at årets julehandel vil bidra til at denne trenden nå holder seg eller til og med øker. Sandmæl har følgende råd til forbrukere som føler at situasjonen er krevende. – Still deg alltid disse spørsmålene før du handler: Trenger jeg dette? Kan det kjøpes brukt, leies eller lånes? Bør jeg heller bruke pengene på noe annet som jeg trenger mer eller som vil gi meg eller andre mer glede? – Det er mange fristelser i butikkene nå. Derfor er det lett å kjøpe ting du ikke trenger – ting du kanskje kommer til å angre på at du kjøpte. Men det er også mulig å gjøre god deal og faktisk spare penger på Black Friday. Planlegg kjøpene dine, les deg opp på forhånd og ikke la deg lure til spontankjøp. Slik finner de beste tilbudene og unngår bomkjøp. Vi støtter mangfold og inkludering gjennom Pride 6. juni 2023 Les saken Konkursutvikling mai: Antall konkurser opp nesten 20 prosent i mai – sterkest konkursvekst i Oslo 1. juni 2023 Les saken Fair Group er resertifisert som Miljøfyrtårn 24. mai 2023 Les saken Siste nytt

 • Egil Årrestad: – Nå har den positive trenden snudd | Fair Group

  Egil Årrestad: – Nå har den positive trenden snudd 23. januar 2023 Helt siden Gjeldsregisteret ble etablert i november 2019 har nordmenns forbruksgjeld gått taktfast nedover. Sommeren 2022 skjedde det derimot et skifte, og nå frykter Egil Årrestad at flere vil få betalingsproblemer utover våren. Nordmenns samlede usikrede forbruksgjeld økte med 400 millioner kroner i 2022. Den samlede forbruksgjelden ved utgangen av året var på 150,5 milliarder kroner, sammenlignet med 150,1 milliarder i desember 2021. Selv om dette tilsvarer en økning på kun 0,27 prosent, ser Egil Årrestad i Gjeldsregisteret at vi nå ser et tydelig taktskifte i gjeldsutviklingen – og en trend han tror vil fortsette utover i 2023. – Forbruksgjelden har gått drastisk ned helt siden Gjeldsregisteret kom på lufta i november 2019, men nå har den positive trenden snudd. Den samlede forbruksgjelden gikk riktignok noe ned fra november til desember, men vi har fremdeles en vekst i forbrukslån og forfalt kredittkortgjeld som kan være bekymringsfull , sier Årrestad. Mange har fremdeles god kontroll på økonomien Kredittkortgjeld som ikke er forfalt, er på mange måter en “pulsmåler” for den norske befolkningens forbruk. Gjennom hele pandemien fulgte utviklingen her nedstengninger og gjenåpninger, og siden april 2022 har denne ikke-rentebærende kredittkortgjelden lagt seg på et høyere nivå enn før pandemien. – Ut ifra hva vi kan se bruker vi kredittkort hyppigere nå enn tidligere. Et høyere forbruk er positivt for næringslivet og sysselsettingen, men forutsetningen er at vi greier å betale for oss når tegningen kommer, sier Årrestad. – Som forventet fikk vi et lite hopp i kredittkortbruken i november, trolig i sammenheng med “Black Week”, og at mange har slått til på ulike tilbud. Derfor er det positivt å se at kredittkortgjelden sank fra november til desember. Det tyder på at de fl este har god kontroll på økonomien til tross for økt forbruk, og har nok i reserve til å betale ned gjelden før den blir rentebærende. I desember 2021 utgjorde ikke-rentebærende kredittkortgjeld totalt 22 milliarder kroner. I desember 2022 hadde dette tallet økt til 24,2 milliarder, med en topp på 25,6 milliarder i november. Spørsmålet nå er hvordan denne utviklingen vil arte seg i 2023, og om andelen rentebærende kredittkortgjeld vil øke. Rentebærende forbruksgjeld har økt etter sommeren Utviklingskurven for rentebærende forbruksgjeld skiller seg markant fra kredittkortgjelden. Totalt for 2022 hadde vi en nedgang i rentebærende forbruksgjeld på 1,9 milliarder kroner, fra 128,1 milliarder i desember 2021 til 126,2 milliarder i desember i fjor. Til tross for den positive utviklingen for året totalt sett, viser trenden nå tydelig at den rentebærende forbruksgjelden i befolkningen øker. Fra juni, da gjelden var på sitt laveste med 123,9 milliarder, og frem til og med desember i fjor vokste gjelden med hele 2,6 milliarder – en økning på 2,2%. – Pandemien gjorde at folk var forsiktige med å ta opp forbrukslån. Behovet var også lavere, på grunn av koronarestriksjoner på reise og uteliv, og dette gjorde at både forbruk og gjeld ble redusert. Dette fulgte oss delvis inn i 2022, men i sommer snudde det, og ut ifra samfunnsutviklingen vi ser nå tyder alt på at gjelden vil fortsette å øke, sier Årrestad. – Nå er det flere som sliter, og en del trenger kanskje et verktøy for å håndtere kortsiktige likviditetsproblemer. Derfor velger de å ta opp forbrukslån. Jeg håper disse har evne til å betale i tide, slik at dette ikke går over til å bli gjeldsproblemer. Men med tanke på det høye kostnadsnivået husholdningene opplever, er nok dette en indikasjon på at flere trolig vil få betalingsproblemer utover våren. Høyest gjeld i Finnmark og på Øvre Romerike Om man ser på gjeldsfordelingen på landsbasis viser tallene at folk i kommuner på Vestlandet generelt har lavest forbruksgjeld. Andelen er høyest i kommuner i Finnmark, samt i flere kommuner på Øvre Romerike. Kommunen med høyest andel forbruksgjeld i 2022 var Nannestad. Utviklingen i de ulike aldersgruppene viser at gjelden blant personer i aldersgruppen 18-29 år har holdt seg stabil gjennom fjoråret. Blant de eldre er svingningene langt større, og statistikkene viser at gjelden vokser mer i aldersgruppen 50+ enn blant de yngre. Når det gjelder mislighold av gjeld er veksten størst i aldersgruppen 30-39 år. Vi støtter mangfold og inkludering gjennom Pride 6. juni 2023 Les saken Konkursutvikling mai: Antall konkurser opp nesten 20 prosent i mai – sterkest konkursvekst i Oslo 1. juni 2023 Les saken Fair Group er resertifisert som Miljøfyrtårn 24. mai 2023 Les saken Siste nytt

 • Norske husholdninger under press: På tide å sette opp budsjett | Fair Group

  Norske husholdninger under press: På tide å sette opp budsjett 16. mars 2023 Rentehevinger, høye strømpriser og dyrere matvarer legger press på husholdningene. Prisveksten fortsetter å øke, og i februar steg konsumprisindeksen 6,3 prosent . Inkassobyråer som Fair Group melder om vekst i inkasso og økonomiske utfordringer for husholdningene. Nå er det sårt nødvendig for mange husholdninger å få bedre kontroll på utgifter og forbruk. Et naturlig sted å starte kan være ved å sette opp et husholdningsbudsjett. Bufferkontoen er tom Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) viste at mer enn 900 000 nordmenn ikke har mulighet til å håndtere en uforutsett utgift på 19 000 kroner i 2021. Dette var før strømkrisen, den sterke inflasjonen og renteoppgangen. 300 000 sa at de ikke har råd til å reise på ferie.Husholdningene var flinke til å spare penger under pandemien. Siden den gang har nær sagt alt blitt dyrere og det tærer på bufferkontoen til Ola og Kari Nordmann. Nå har mange familier tømt sparegrisen og kostnader må kuttes for å få endene til å møtes. Da vil et godt utformet budsjett gjøre jobben litt lettere. Hva er et budsjett? Et budsjett viser de planlagte inntektene og utgiftene du har i en bestemt tidsperiode. Budsjettet skal være et verktøy som bidrar til at du har kontroll og oversikt over privatøkonomien. For husholdninger er et månedlig budsjett det vanligste. Når du setter opp og følger et budsjett, er målet å sørge for å ha penger til å betale regninger når de forfaller. Det hjelper deg også å se hvor det er mulig å spare. Slik kommer du i gang med budsjetteringen: Sett opp en realistisk plan: Budsjettet skal virke over tid. Velg utgiftsposter og legg deg på et nivå som kan gjennomføres i flere måneder, ikke bare første uken. Definer et hovedmål: Sett et mål for hvor mye du skal spare eller et beløp som skal nedbetales. Da er det lettere å måle effekten av budsjettet. Juster underveis: Bruk budsjettet som et levende verktøy og vær fleksibel. Juster og tilpass etter erfaringer du gjør underveis. Noen budsjettposter må nok justeres opp, mens andre kanskje kan reduseres ytterligere. Vurdere å kutte i forbruk: Dersom budsjettet er trangt med krevende utgiftsnivå, kan budsjettet vise hvor det er mulig å spare. Mange og dyre abonnementer? Middager på restaurant? Har du sjekket om banken gir deg beste rente? Hvilken strømavtale har du? Trenger du hjelp til å komme i gang? Sjekk ut SIFOs egen kalkulator for husholdningsbudsjett (forbruksvarer) Vi støtter mangfold og inkludering gjennom Pride 6. juni 2023 Les saken Konkursutvikling mai: Antall konkurser opp nesten 20 prosent i mai – sterkest konkursvekst i Oslo 1. juni 2023 Les saken Fair Group er resertifisert som Miljøfyrtårn 24. mai 2023 Les saken Siste nytt

 • Vi støtter mangfold og inkludering gjennom Pride | Fair Group

  Vi støtter mangfold og inkludering gjennom Pride 6. juni 2023 Fair Group er dedikert til å fremme mangfold, inkludering og likestilling. Som en del av vår visjon for et rettferdig samfunn, støtter og anerkjenner vi betydningen av Pride. Fair Group erkjenner at Pride er mye mer enn bare en feiring. Pride representerer årtier med kamp for likestilling og aksept, og vi er stolte av å være en del av dette viktige arbeidet. Vi forstår betydningen av å skape et arbeidsmiljø som er inkluderende, respektfullt og mangfoldig, og vi jobber kontinuerlig for å sikre at alle våre ansatte føler seg velkomne og verdsatt uavhengig av deres seksuelle orientering eller kjønnsidentitet. Kampen fortsetter I mer enn 60 land er homofili kriminelt, og i åtte land risikerer du dødsstraff for å like noen av samme kjønn. I Polen jobbes det for å innføre en lov som forbyr det regjeringen kaller «homofil propaganda» i skolen, og det er allerede opprettet såkalte «LHBTQ+-frie» soner i flere polske kommuner. I Oslo i fjor gikk en mann til angrep på det skeive miljøet og satte en stopper for Pride-markeringen i byen. Tre personer døde under angrepet. Dette er bare noen få eksempler på hvorfor denne kampen er så viktig, og det er nettopp derfor vi ønsker å bidra til å bekjempe slike holdninger. Vårt bidrag til Pride og LHBTQ+ Vi ønsker å vise vår støtte til LHBTQ+-personer ved å støtte Amnesty og dele ut regnbuearmbånd til alle våre ansatte. Vi oppfordrer også våre ansatte til å delta i Pride-aktiviteter og vise solidaritet med LHBTQ+-samfunnet. Gjennom å markere Pride-måneden og synliggjøre Pride-relaterte temaer i våre interne og eksterne kommunikasjonskanaler, bidrar vi til å spre bevissthet og kunnskap om mangfold og inkludering. Vårt engasjement for mangfold og inkludering Vi er blant de som velger å bytte ut vår egen merkevare med Pride-tilpasset kommunikasjon i juni for å synliggjøre vårt standpunkt, men vi har forpliktet oss til å være en forkjemper for mangfold og inkludering ikke bare i Pride-måneden, men gjennom hele året. Vi arbeider aktivt med å bygge en kultur preget av respekt, åpenhet og like muligheter for alle. Vi tar initiativ til å implementere inkluderingspraksiser i rekrutteringsprosessen og sørger for at alle ansatte opplever en trygg og inkluderende arbeidsplass. Ved å feire Pride og stå sammen med LHBTQ+-samfunnet, ønsker vi å være en aktiv aktør i kampen for like rettigheter og en mer rettferdig verden for alle. Vi oppfordrer alle til å omfavne mangfold og jobbe sammen for å skape et samfunn preget av respekt, aksept og kjærlighet. Happy Pride! #åelskeerenmenneskerett Vi støtter mangfold og inkludering gjennom Pride 6. juni 2023 Les saken Konkursutvikling mai: Antall konkurser opp nesten 20 prosent i mai – sterkest konkursvekst i Oslo 1. juni 2023 Les saken Fair Group er resertifisert som Miljøfyrtårn 24. mai 2023 Les saken Siste nytt

Søk på siden

bottom of page