eFaktura 1.0 saneres 1. desember 2021

Fra og med 1. desember vil Bits rendyrke «Ja-Takk-Til-Alle»-funksjonaliteten i eFaktura (kalt eFaktura 2.0). Dette betyr at «Ja-Takk-Til-Bestemte»-funksjonaliteten (kalt eFaktura 1.0) fra dette tidspunkt saneres.

Her får du et innblikk i hvordan overgangen til eFaktura 2.0 vil påvirke din virksomhet og dine kunder.

eFaktura har 20 års jubileum i år, og fra en sped begynnelse har den hatt en stor vekst og fornøyde brukere. Fra 2019 til 2020 økte eFaktura-volumet fra 140 millioner til 164 millioner – en økning på 17%. Dette tyder på at papirfakturaens tidsalder snart er forbi, men at det fortsatt er potensiale for digitalisering hos både store og små bedrifter.

Søylediagrammet viser historisk vekst for eFaktura og hvordan vi spesielt de senere år har sett en akselererende digitalisering av papirfakturaen.

Veksten de senere år er blant annet basert på at Vipps kom med i eFaktura i 2019, men også økt fokus på digitalisering hos alle aktørene i økosystemet.

Det har i en periode vært mulig å sende faktura både med eFaktura 1.0 og eFaktura 2.0.

Den største forskjellen mellom disse to versjonene er:

 • eFaktura 1.0/JTTB: Med eFaktura 1.0 menes funksjonaliteten der en fakturamottaker aktivt melder seg på per fakturautsteder i en betalingsflate. En slik påmelding genererer en melding tilbake til fakturautsteders system som da merker kunden som eFakturamottaker og sender neste faktura som eFaktura. Denne løsningen er også kalt JTTB (Ja takk til begrenset) i Bits’ regelverk for tjenesten.

Løsningen forutsetter at hver enkelt fakturautsteder holder og vedlikeholder sitt eget register over eFakturamottakere, og de har selv ansvaret for å tilby løsningen overfor sine kunder.

 • eFaktura 2.0/JTTA: Med eFaktura 2.0 menes funksjonaliteten der en fakturamottaker gjør en generell aksept av eFaktura. Kunden blir da merket i eFakturatjenesten som en mottaker som ønsker eFaktura fra alle som kan sende. Fakturamottakeren er da tilgjengelig i et register som utstedere/leverandører kan søke i for å sende eFaktura. Hvis kunden ikke ønsker eFaktura fra enkelte utstedere finnes mulighet for reservasjon i de ulike betalingsflatene. Denne løsningen er også kalt JTTA (Ja takk til Alle) i Bits’ regelverk for tjenesten.

 

For fakturautstedere er det mange fordeler med eFaktura 2.0

 • Send første faktura som eFaktura.
 • Kunder som mottar elektronisk faktura betaler raskere, så dette er med andre ord positivt for din likviditet.
 • Send alltid til korrekt juridisk mottaker
 • Bedre kundeopplevelse ved leverandørbytte da forbruker ikke mottar papirfaktura
 • eFaktura gir bedre sporbarhet og kvalitet på innbetalinger fra forbrukere
 • Generell digitalisering for samfunnet – bra for miljøet!

 

Bits (Bank og finansnæringens infrastruktur selskap) har besluttet at eFaktura 1.0 skal saneres 1. desember 2021.

Ca. 95% av alle aktive eFaktura-mottakere har i dag valgt generell aksept av eFaktura (Ja takk til alle). Dette betyr at de aller fleste forbrukere ønsker å motta eFaktura fra første faktura. Basert på denne utviklingen har det blitt besluttet av Bits å sanere funksjonalitet for det man kaller eFaktura 1.0 eller JTTB.

Hva betyr det for fakturautstederne?

Etter 1. desember 2021, vil det ikke være mulig å opprette nye unike avtaler mellom utsteder og forbruker, og fakturadistributøren kommer ikke lenger til å sende ut e-post og sms-forespørsler til privatkunder der mottaker blir oppfordret til å motta eFaktura i sin nettbank.

eFakturautstedere må etter denne datoen benytte JTTA-samtykker-registeret, og tilpasse sine løsninger til dette.

JTTB-registeret vil på et, ennå ikke avklart, tidspunkt bli slettet, og man kan ikke lenger bruke eFakturareferanse ved sending av faktura til privatkunder.

Hva skjer hvis fakturautsteder ikke gjør noe før fristen?

Hvis en utsteder (eller dennes leverandør) ikke har gjort nødvendige endringer før fristen vil de etter saneringsdatoen ikke motta påmeldinger til eFaktura (eFaktura 1.0) fra forbrukere. Utsteder vil kunne sende eFaktura til eksisterende kunder, men ikke til nye. Utstedere anbefales å kontakte sin ERP og/eller distribusjonsleverandør (fakturahotell) for å komme i gang med eFaktura 2.0

 

Definisjoner:

 • Fakturahotell/Innsender: Fakturahotell er en rolle i eFakturaløsningen der selve fakturavisningen er lagret og tilgjengelig når forbruker ønsker å se det komplette fakturadokumentet ved å klikke på en lenke i en betalingsflate. Det er faktuahotellet som mottar komplett fakturafil fra utsteder og sender påkrevde data for betaling (KID, kreditkonto etc.) videre til eFaktura-tjenesten. Alle relevante leverandører av fakturahotell i Norge tilbyr nå løsninger for eFaktura 2.0 men kompleksitet ved overgang til løsningen vil kunne varierer etter fakturautsteders kompleksitet og størrelse.
 • Betalingsflate: Mobil- og nettbank eller annen betalingsapp der det er mulig å motta eFaktura (for eksempel Vipps)
 • Bits: Bits AS er bank- og finansnæringens infrastrukturselskap. Deres fremste oppgave er å sikre og styrke en effektiv betalingsformidling og betalingsinfrastruktur i Norge (www.bits.no)


Følg utviklingen i kreditt- og betalingsmarkedet

Meld deg på Fairs nyhetsbrev og få oppdateringer og nyheter om kreditt, konkurser og inkasso