top of page

Betalingsgrad for ulike fakturakanaler

12. mai 2020

I 2020 kommer Fair til å distribuere over 15 millioner fakturaer på vegne av våre kunder. Hvilke valg man tar når det kommer til distribusjonskanal kan være avgjørende for om kundene dine betaler på forfall eller ikke.


Nye kanaler popper stadig opp, og den siste trenden vi har sett er utsendelse av sms hvor sluttkunden selv bestemmer hvordan man ønsker å gjøre opp. Kort, Vipps, eFaktura eller ePostfaktura er alle populære valg.


Grafen viser betalingsgraden for ulike fakturakanaler. Den klart dårligste kanalen er print, tett fulgt av Digipost. Fair sine tall viser at eFaktura er en veldig god kanal for utsendelser, og med eFaktura 2.0 ja takk til alle har man en veldig god digital kanal hvor man treffer de fleste personer i Norge.«At Fair nå kan bekrefte hypotesen om at regninger på papir har dårligere betalingsgrad er svært godt nytt, som bekrefter det vi i Vipps lenge har trodd. Det har aldri vært enklere å sende regninger digitalt enn nå, og vi håper de aller fleste bedrifter nå velger dette som sin hovedkanal for fakturering fremover», sier Jonathan Mylvaganam, produktsjef for regninger i Vipps, som legger til at Vipps lenge har jobbet for å gjøre papirfakturaen utrydningstruet.


Gjennom helt ny teknologi overvåker Fair betalingsgraden på de ulike fakturakanalene i sanntid. Dette for å hjelpe våre kunder å ta de beste beslutningene når det gjelder utsendelseskanal.


Mange av våre kunder ønsker at vi starter oppfølgingen med e-postfaktura, og med gode fallback løsninger for de som ikke åpner e-posten ser vi at denne kanalen gir veldig gode resultater.


«Vi ser at valgene man gjør i en oppstartsfase ofte følger selskapene gjennom år, uten at det blir gjort endringer underveis. Hvert år dukker det opp nye fakturakanaler, og vi forventer at det fremover vil være et økende utvalg av digitale kanaler man som kunde kan velge mellom. Det viktigste verktøyet vi bruker når vi rådgir våre kunder, er innsikten Fair BI gir oss når det gjelder betalingsgrad på de ulike kanalene. Vi bruker kun minutter på å endre kanalvalg, og dette gir store utslag på betalingsgraden. Dette monitorerer vi løpende», sier Igors Spodariks, leder for fakturasupport i Fair Distribution.

Fair Group kjøper faktura- og inkassoselskapet Maik

19. juni 2024

Frykter husholdningenes pressede økonomi tvinger frem ukloke feriepengevalg

13. juni 2024

Større konkurser preger næringslivet: 83 prosent mer verdiskapning tapt hittil i år

3. juni 2024

Siste nytt

bottom of page