top of page

Bomstopp for byggebransjen: 30 prosent av konkursene innen bygg og anlegg

1. januar 2024

307 bedrifter gikk konkurs i desember. Totalt har 3771 bedrifter gått konkurs i løpet av 2023, det er en oppgang på 35 prosent sammenliknet med fjoråret, viser tall fra Fair Collection. I årets siste måned var rundt 30 prosent av virksomhetene som meldte oppbud knyttet til bygg- og anlegg.  


- Konkurstakten er skremmende høy, med økning i både omfang og antall. Virksomheter med årelang erfaring har på kort tid blitt satt ut av spill. Trenden har styrket seg gjennom hele året og ser ikke ut til å avta. Et betydelig antall bedrifter må nok dessverre starte 2024 med å melde oppbud, sier Christian Aandalen, administrerende direktør i Fair Collection.


Antallet bedrifter som gikk konkurs i desember var 307, det er 13 prosent flere konkurser enn desember i fjor, og det høyeste antallet desember-konkurser på over tre år.


Konkursvekst hver eneste måned i 2023 

Samlet gikk 3771 bedrifter overende i 2023, en oppgang på 34,7 prosent sammenlignet med fjoråret, da 2799 bedrifter gikk konkurs. Konkursveksten gjelder i alle sektorer, men spesielt en bransje dominerer konkursstatistikken – 27 prosent av konkursene i året som gikk var innen bygg- og anleggsvirksomhet.


- Tallene for byggebransjen tegner et skremmende bilde av en bransje i dyp krise. Maskinene står bom stille, bygningsarbeidere mister jobben og ingen nye prosjekter igangsettes. Mange bedriftseiere har lenge holdt ut og håpet på bedre tider, men prognosene fremover er svært usikre, sier Aandalen.


Nyboligsalget er knusktørt og salg av nye boliger har falt 29 måneder på rad, viser tall fra Boligprodusentene.


Marginene spises opp på restaurantene  

Kjøpekraften har falt betraktelig i 2023 og SSB rapporterte om en oppgang i konsumprisindeksen på 4,8 prosent i november, målt mot samme periode i fjor. Det slår ut på aktiviteten for restaurant- og serveringsbransjen, som kan se tilbake på et svært varierende år.  

 

- Prisveksten gjør at privatpersoner og husholdningene har mye mindre å rutte med. Det må prioriteres hardere fremover. Restaurantbesøk oppfattes ikke av mange som en nødvendighet, og er en utgiftspost mange vil kutte i fremover. Januar og februar er allerede tradisjonelt stille for serveringsbransjen, men i 2024 kan det bli enda mer ekstremt. Flere vil falle utenfor den kommende tiden, sier Aandalen.


44 serveringsbedrifter gikk konkurs i desember, en oppgang på 25 prosent mot samme periode i fjor. I 2023 måtte 436 serveringsbedrifter legge ned bestikket og totalt er konkursveksten på 26 prosent mot 2022.


Forundret over den høye aktiviteten i norsk økonomi 

Styringsrenten har i løpet av 2023 bykset opp 1,75 prosentpoeng, fra 2,75 til 4,5. Tross de mange rentehevingene, går norsk økonomi totalt sett overraskende godt, men konkursveksten tegner konturene av mer krevende tider.


- Når folk flest har reallønnsnedgang og må håndtere økte kostnader fra alle kanter, vil regnestykket til slutt ikke gå opp, sier Aandalen.


Arbeidsledigheten har holdt seg på et normalt nivå rundt 3,7 prosent, men den økonomiske aktiviteten er ventet å synke, noe som vil føre til økende arbeidsledighet.


Mer optimistisk når renten settes ned 

Til overraskelse for mange valgte Norges Bank å sette opp styringsrenten til 4,5 prosent rett før jul. Nå må husholdningene forvente enda strammere privatøkonomi inntil renten settes ned. 


- Renteoppgangen har begynt å vise tegn til nedkjøling og ønsket effekt, men det har sin pris. Vi ser økning i antall inkassosaker, og de tre foregående månedene har inkassotallene våre vokst med 40 prosent. Husholdningene har problemer med å betale regningene til forfall. Trenden vil vi nok vare en stund og vendepunktet blir når sentralbanken starter å sette renten ned, sier Aandalen.


Fair Collection står i dag for om lag en av ti inkassosaker i Norge og har et stort nedslag på abonnementstjenester som bompenger, strøm, telefoni og barnehage. 

Kenneth Danielsen

Fair Group kjøper faktura- og inkassoselskapet Maik

19. juni 2024

Frykter husholdningenes pressede økonomi tvinger frem ukloke feriepengevalg

13. juni 2024

Større konkurser preger næringslivet: 83 prosent mer verdiskapning tapt hittil i år

3. juni 2024

Siste nytt

bottom of page