top of page

Bruk av eFaktura i innfordringsprosessen

7. februar 2022

En eFaktura er en elektronisk faktura bedrifter bruker for å fakturere privatpersoner. Den sendes direkte inn i nettbanken til kunde, ferdig utfylt med kontonummer, KID-nummer og beløp.


eFaktura hadde 20 års jubileum i fjor, og fra en sped begynnelse har den hatt en stor vekst og fornøyde brukere. Fra 2019 til 2020 økte eFaktura-volumet fra 140 millioner til 164 millioner – en økning på 17 prosent.


Gjennom innføringen av eFaktura 2.0 har man fått flere muligheter til å følge opp krav som ikke blir betalt på forfallstidspunktet digitalt, og dette gjør at våre oppdragsgivere får raskere betalt.


Gjør det enklere for de som skal betale

For kundene dine gir eFaktura fordeler i form av spart tid, mindre gebyrer og større fleksibilitet når det gjelder endring av betalingsdato og beløp. Ikke minst gjør denne formen for faktura det enklere å betale, da den kan godkjennes med et tastetrykk i nettbanken eller i Vipps.eFaktura i innfordringsprosessen

Etter at myndighetene åpnet for digitale inkassobrev i 2017 har utviklingen gått i et raskt tempo. I starten med bruk av Digipost, til der vi er i dag hvor vi i kan sende digitale inkassobrev direkte til nettbanken som eFaktura. Digipost står fortsatt for 12 % av utsendelsene, men eFaktura står for majoriteten av forsendelsene.


En rapport utarbeidet av McKinsey & Company bekrefter raskere og høyere løsningsgrader hos kreditorer som har digital innfordring. Dette stemmer godt overens med våre analyser og de tilbakemeldingene vi får fra våre oppdragsgivere og kunder.


Fair Group leverer egenutviklede heldigitale løsninger for fakturadistribusjon og innfordring, og vi bruker i all hovedsak eFaktura som verktøy i innfordringsprosessen, både for krav som har gått til inkasso, men også ved oppfølging i tiden fra opprinnelig forfall før oversendelse til inkasso. Våre oppdragsgivere erfarer at et godt og gjennomtenkt før-innfordringsløp reduserer antall saker som går til inkasso betraktelig, og gir mindre belastning på forholdet til de kundene som av forskjellige grunner ikke har betalt på forfall.


Når Fair sender 68 prosent av inkassovarslene som eFaktura er det fordi vi har erfart at av de saken som blir løst, blir over 50 % av kravene betalt innen 14 dager. Dette er hele 19 prosent høyere enn for papirfaktura. Etter 30 dager er 72 prosent betalt, 11 prosent høyere enn for brev.


Høy digitaliseringsgrad har også en positiv effekt på miljøet i en verden hvor kunder får større og større fokus på bærekraft.


Det finnes selvfølgelig krav og debitorer som ikke egner seg for digital innfordring, og dette tilpasser vi oss selvfølgelig til.


Derfor bør du sende kundene dine eFaktura

Bruk av eFaktura i innfordringsprosessen bidrar til å redusere kostnader på print, pakk og porto, minske belastningen på miljøet, møte kundenes krav til elektronisk kommunikasjon og ikke minst gi raskere innbetalinger.

Rune Heimstad

Finanstilsynets inkassotall andre halvår 2023: Sterk inkassovekst på forbruksgjeld blant de unge

8. april 2024

En tredjedel færre konkurser i mars sammenliknet med samme periode i fjor

3. april 2024

Fair Collection kåret til et av Europas raskest voksende selskaper

4. mars 2024

Illustrasjonsbilde

Siste nytt

bottom of page