top of page

En felles kamp mot ensomhet og utenforskap

10. oktober 2023

I dag markeres Verdensdagen for psykisk helse. Dette er en viktig dag som gir oss muligheten til å rette fokus mot de utfordringene mange mennesker står overfor når det kommer til mental helse.


Årets tema handler om ensomhet og utenforskap, noe som er svært relevant i en tid hvor mange føler seg utenfor på grunn av dyrtid og dårlig økonomi. Ifølge tall fra Helsedirektoratet har en av fem personer i Norge ingen å henvende seg til når de har det vanskelig. I tillegg viser en undersøkelse gjort av Respons Analyse, på vegne av Frelsesarmeen, at hver tredje nordmann opplever indre uro eller nervøsitet på grunn av sin økonomiske situasjon. Den samme undersøkelsen avdekker videre at 28 prosent av befolkningen har slitt med nedstemthet, og at 20 prosent har slitt med søvnproblemer, som en konsekvens av presset økonomi. Dette er en tankevekkende statistikk som krever vår oppmerksomhet. 


Økonomi og mental helse henger sammen 

Ensomhet og utenforskap er problemer som berører mennesker i alle aldre og samfunnslag. Digitaliseringen av samfunnet har gitt oss utallige måter å kommunisere på, men det har også ført til et paradoks – aldri før har vi vært så tilgjengelige, samtidig som vi aldri har vært mer ensomme. Mange føler seg isolert, selv om de har hundrevis av "venner" på sosiale medier. 


For personer som sliter økonomisk, kan ensomhet og utenforskap være enda mer utfordrende. Dårlig økonomi kan føre til stress, angst, søvnproblemer og en generell følelse av hjelpeløshet. Å ikke ha nok penger til å delta på sosiale aktiviteter eller dekke grunnleggende behov som mat, klær og andre faste utgifter blir en konstant kilde til bekymring som kan forverre den mentale helsen betraktelig. 


Som inkassoselskap forstår vi at vi spiller en viktig rolle i dette. Vårt oppdrag er ikke bare å kreve inn gjeld, men også å hjelpe folk med å finne gode løsninger på økonomiske problemer. Vi forstår at gode økonomiske forhold er avgjørende for god mental helse, og vi tar dette ansvaret på alvor. 


I Fair tror vi på å være inkluderende og støttende i vårt arbeid. I stedet for å bidra til økt isolasjon og skam rundt gjeldsproblemer, jobber vi aktivt med våre kunder for å finne bærekraftige løsninger. Vi oppfordrer også til tidlig kommunikasjon og åpenhet når det gjelder økonomiske utfordringer, slik at problemene kan løses på en måte som minimerer påvirkningen på den mentale helsen til våre kunder.


#lagplass 

I dag oppfordrer vi alle til å reflektere over hvordan vi kan bidra til å redusere ensomhet og utenforskap i samfunnet vårt. Enten det er gjennom små handlinger som å være en støttende venn eller kollega, eller gjennom større innsatser som å støtte organisasjoner som jobber for mental helse, kan vi alle spille en rolle.


Vi må huske at vi alle trenger å høre til. Å føle seg inkludert og støttet er avgjørende for vår mentale helse og velvære. La oss sammen jobbe for å skape et samfunn der ingen føler seg alene, og der økonomiske problemer ikke er en byrde som må håndteres i ensomhet, men heller en utfordring som vi kan håndtere sammen.


Trenger du noen å snakke med?

Hvis det står om liv og helse, ring 113.

  • Mental Helse Hjelpetelefonen: 116 123

  • Arbeidslivstelefonen: 225 66 700

  • Kirkens SOS: 22 40 00 40

Kenneth Danielsen

Finanstilsynets inkassotall andre halvår 2023: Sterk inkassovekst på forbruksgjeld blant de unge

8. april 2024

En tredjedel færre konkurser i mars sammenliknet med samme periode i fjor

3. april 2024

Fair Collection kåret til et av Europas raskest voksende selskaper

4. mars 2024

Illustrasjonsbilde

Siste nytt

bottom of page