top of page

En tredjedel færre konkurser i mars sammenliknet med samme periode i fjor

3. april 2024

Konkursomfanget i mars var betydelig redusert sammenliknet med mars i fjor. 274 bedrifter gikk konkurs, mot 404 i mars 2023, en nedgang på 32 prosent. Tross konkursnedgang mener Fair Collection det er for tidlig å slippe jubelen løs.


- Konkursomfanget er fortsatt høyt. Nedgangen skyldes hovedsakelig svært høye konkurstall i mars i fjor. Kostnadstrykket det siste året har spist opp lønnsomheten til store deler av næringslivet. Mange selskaper står på konkursens rand og vi tror konkurstakten vil holde seg høyt inn mot sommeren. Det blir survival of the fittest, sier Christian Aandalen, administrerende direktør i Fair Collection.


Nesten 1000 konkurser i første kvartal

Med 274 konkurser i mars, var det totalt 982 bedrifter som gikk konkurs i første kvartal. Det tilsvarer en nedgang på 9,5 prosent fra 2023 da 1085 bedrifter gikk konkurs, et rekordår sammenliknet med mars 2022 da 745 virksomheter måtte melde oppbud.


- Første kvartal preges av at betalingsdyktigheten til virksomhetene er presset. Den store jokeren er renten. Alle venter på at den skal komme ned, og først da vil vi se tegn til bedring. Signalene fra Norges Bank tilsier rentekutt til høsten, men bedrifter som allerede balanserer på en knivsegg for å overleve har ikke tid til å vente så lenge, sier Aandalen.


På rentemøtet i slutten av mars besluttet komiteen å holde styringsrenten uendret på 4,5 prosent. Norges Bank har indikert at styringsrenten blir liggende på 4,5 prosent frem til høsten.

 

Bedring for bygg- og anleggsaktørene

Inflasjon og økte renter har påvirket lommeboken til både norske husholdninger og bedrifter. Det har slått særlig hardt ut på etterspørselen etter nybygg, og senket aktiviteten i bygg- og anleggsbransjen. Hele 28,5 prosent av konkursene i mars bestod av bygg- og anleggsaktører.

Sammenliknet med mars 2023 var det en nedgang på 27 prosent (107 til 78) i konkursstatistikken for kategoriene «oppføring av bygninger» og «spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet».


Store geografiske forskjeller

Oslo opplevde en konkursnedgang på 49 prosent i mars, mens Møre og Romsdal var i motsatt ende av skalaen med en økning på hele 50 prosent.


Totalt var det 64 konkurser i fylkene Akershus (39), Buskerud (14) og Østfold (11), en nedgang på snaue 36 prosent sammenlignet med 101 konkurser i det tidligere storfylket Viken i fjor på samme tid.Kenneth Danielsen

Finanstilsynets inkassotall andre halvår 2023: Sterk inkassovekst på forbruksgjeld blant de unge

8. april 2024

En tredjedel færre konkurser i mars sammenliknet med samme periode i fjor

3. april 2024

Fair Collection kåret til et av Europas raskest voksende selskaper

4. mars 2024

Illustrasjonsbilde

Siste nytt

bottom of page