top of page

Ferde signerer inkassokontrakt med Fair Collection

3. mars 2021

Etter en anbudsrunde som startet 18.12.20, inngikk Fair Collection 01.03.21 en avtale med Ferde om inkassotjenester for deres avtalekunder. Avtalen går over to år, med opsjon på ytterligere to år. Fair ble vurdert på områdene pris, kvalitet/innhold, kompetanse og tilleggstjenester. I tildelingsbrevet legger Ferde blant annet vekt på at Fair Collection er eneste tilbyder som tilbyr en innfordringsmodell med lavere salærer.


I tildelingsbrevet ble det påpekt at:


Kvalitet og innhold

«Tilbudet til Fair Collection er vurdert som det beste under tildelingskriteriene Kvalitet og innhold og har fått 10 poeng. For samtlige underpunkter oppnådde Fair Collection 10 poeng. Løsningsforslag er svært godt presentert og viser til gode prosesser for oppfølging av forskjellige saker og oppfølgingsløp. Kundeportalen gir skyldnere enkel tilgang til informasjon, betalingsalternativer og selvbetjening samt en «Smart» FAQ. Kundeportalen har også en tidslinje som viser de neste stegene i inkassoprosessen samt informasjon om når salær øker. Portalen har funksjon for selvbetjent nedbetalingsavtale med informasjon om kostnad for de ulike alternativene samt selvbetjent utsettelse av betalingsfrist med informasjon om gebyr. Oppdragsgiverportalen virker å være svært brukervennlig og informativ med et moderne brukergrensesnitt.»


Kompetanse:

«Også under dette tildelingskriteriet har Fair Collection oppnådd 10 poeng. Fair Collection stiller krav til erfaring, utdanning og kursing for saksbehandlere. Leverandøren har også gode forslag til samarbeidsmodeller som kan øke kompetansen hos saksbehandlere.»


Samlet sett gjorde dette at Fair stakk av med seieren i anbudskonkurransen.


Dette er nok et bevis på at bærekraftig innfordring er veien å gå, og at lavere salærer er fremtiden. Vi ser frem til samarbeidet, og gleder oss til å komme i gang. Ferde er en kunde som kommer til å utfordre oss, og gjøre oss bedre, sier Christian Aandalen, Partner i Fair.


Avtalen ble vunnet i skarp konkurranse mot fire av de største inkassoselskapene i Norge. At vi fikk vesentlig høyere score enn de andre aktørene befester vår stilling som Norges raskest voksende inkassoselskap, avslutter Rune Heimstad, Daglig leder i Fair.

Vi støtter mangfold og inkludering gjennom Pride

6. juni 2023

Regnbuefargede flagg som står i en vase på et kontor.

Konkursutvikling mai: Antall konkurser opp nesten 20 prosent i mai – sterkest konkursvekst i Oslo

1. juni 2023

Et stort, tomt kontorlokale med mange vinduer.

Fair Group er resertifisert som Miljøfyrtårn

24. mai 2023

Siste nytt

bottom of page