top of page

Gevinster ved overgang til elektronisk faktura

14. januar 2021

Det er store besparelser å hente for bedrifter ved å motta fakturaene via EHF/Peppol Aksesspunkt. En papirfaktura tar i snitt 18 minutter å behandle, til en kost for bedriften rundt 80 kroner per faktura, mens en EHF-faktura i snitt tar 2 minutter å behandle, til en kost rundt 10 kroner per faktura.


De flinkeste bedriftene bruker EHF-faktura og utnytter mulighetene i sine ERP-systemer for å automatisere betalingsprosessene. Dette gjør de i stand til å levere bedre kvalitet til en lavere kostnad. Bedriftene får også bedre kvalitet på regnskapet, bedrer styringen av økonomien og begrenser antall feilføringer.


For fakturautstedere koster en papirfaktura i snitt 25 kroner å sende, dette inkluderer print, porto og administrative kostnader knyttet til forsendelsen. For fakturautstedere med større volum er utsendelsesprosessen effektivisert gjennom automatisering og volumrabatter ved bruk av distributører til en kost rundt 5 per print faktura.


Å sende en EHF-faktura via Peppol Aksesspunkt koster mellom 10 øre og 1 krone. Dette gir store besparelser også for fakturautstederne.


I tillegg til bedriftsøkonomiske innsparinger innebærer en overgang til EHF også samfunnsøkonomiske gevinster. Norges Bank har estimert en besparelse for samfunnet på 25 mrd. kroner i året ifølge PWC.

 

Tidsgevinst ved redusert behov for purring

En rapport utarbeidet av Oslo Economics for Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet viser at 90 prosent av at alle elektroniske fakturaer betales i tide, sammenlignet med 72 prosent av PDF-fakturaer og 66 prosent av papirfakturaer.


I følge PWC sin rapport «Effektiv håndtering av inngående faktura» bruker de beste i snitt 1,15 minutter på å følge opp fakturaer som ikke er godkjent. De kontrollerer manuelt fakturaer hvor forsystem foreslår purring etter faste regler, i tillegg til noe bruk av matching og godkjenning mot innkjøpsordre. De minst effektive bruker i hovedsak manuell oppfølging, og bruker i snitt 4,52 minutter per faktura. Virksomheten som bruker kortest tid på denne prosessen i deres undersøkelse bruker i snitt 0,8 minutter per faktura.

 

Hvordan komme i gang med EHF faktura

  • Gjennomgå selskapets aktiviteter knyttet til sending og mottak av faktura

  • Avklare om ERP/økonomisystemet kan sende og motta EHF-faktura via Peppol Aksesspunkt

  • Inngå avtale med riktig fakturadistributør som tilbyr Aksesspunkt

  • Kreve EHF som fakturaformat ved inngåelse av nye kunde- og leverandøravtaler

  • Systematisk konvertere gjeldene kunde- og leverandøravtaler til å bruke EHF-faktura

Inkassovekst på over 14 prosent i oktober - mørke økonomiske utsikter før Black Friday 

20. november 2023

Vi satser på inhouse-rekruttering

13. november 2023

Vi ønsker Elin velkommen til Fair!

13. november 2023

Siste nytt

Har du mottatt betalingsoppfordring på faktura fra Fremtind Service, men har allerede betalt? Les mer

bottom of page