top of page

Informasjon om vår beredskap som følge av COVID-19 pandemien

17. mars 2020

Myndighetene kommer fortløpende med informasjon og anbefalinger vedrørende tiltak for å begrense smitte. Vi i Fair Group tar vårt samfunnsansvar på største alvor, og har utarbeidet og iverksatt beredskapsplaner for alle deler av virksomheten vår. Beredskapsplanene sikrer en forsvarlig drift, samtidig som vi i størst mulig grad ivaretar hensynet til våre ansatte og deres helse.


Beredskapsplanen vil til enhver tid tilpasses den aktuelle situasjonen og de løpende føringer og anbefalinger som kommer fra myndighetene.


Vi vurderer fortløpende behovet for tiltak for å begrense smittefaren og har innført en rekke tiltak.


Disse inkluderer:

  • Alle medarbeidere som har anledning til å sitte på hjemmekontor har blitt beordret hjem

  • Ekstra renhold og skjerpede hygienerutiner på alle våre lokasjoner

  • Vi har kansellert all reisevirksomhet, og gjennomfører kun digitale møter

  • Vi har oppdatert og utarbeidet detaljerte beredskapsplaner for hvordan vi skal opprettholde driften på IT-systemene og kundesenteret vårt


Ytterligere tiltak vurderes fortløpende i takt med den generelle utviklingen eller etter hvert som rådene fra myndighetene endrer seg.


Foreløpig er det ingen utfordringer knyttet til normal drift, og vårt kundesenter vil derfor i tiden fremover holde åpent som normalt.


Hvis situasjonen skulle eskalere vil dette kunne føre til redusert drift og endret leveransekvalitet. Vi vil i så fall gjøre vårt ytterste for å begrense eventuelle ulemper det kan medføre og for å gjenopprette normal drift så raskt som mulig.


Dersom noen av våre samarbeidspartnere har spørsmål knyttet til vår beredskap oppfordrer vi dere til å ta kontakt med deres kontaktperson. Vi vil holde dere fortløpende orientert dersom det er endringer i situasjonen

Konkursvekst i juni 2024: 37 prosent flere selskaper konkurs siste tre årene – nå går flere virksomheter konkurs enn før pandemien

1. juli 2024

Ingen endring i forsinkelsesrente og-gebyr i juli

26. juni 2024

Fair Group kjøper faktura- og inkassoselskapet Maik

19. juni 2024

Siste nytt

bottom of page