top of page

Inkasso- og konkurshopp i mai: 19 prosent konkursvekst – sakene blir større og mer alvorlige

2. juni 2022

Norsk næringsliv preges av sterk vekst i inkasso- og konkurssaker. I mai måned gikk 261 selskaper konkurs i Norge, 19 prosent flere enn i mai i fjor. Både inkassosakene og konkursene blir større og mer alvorlige.


261 selskaper ble slått konkurs i mai i år, sammenliknet med 219 konkurser i tilsvarende måned i fjor. Størrelsen på konkursene er opp 61 prosent, samtidig viser Fair Groups inkassostatistikk også sterk økning i beløpene som sendes til inkasso.


- Når både inkassosakene og konkursene blir større, vitner det om økte økonomiske problemer i næringslivet. Vi ser nå at den sterke kostnadsinflasjonen slår inn over norsk næringsliv, sier Christian Aandalen, daglig leder i Fair Group.

 

Nå kommer inkasso- og konkursveksten

Til tross for at norsk økonomi har energidrevet medvind om dagen, signaliserer mai måned økte økonomiske problemer i næringslivet. Både oppdatert konkursstatistikk og Fair Groups inkassostatistikk vitner om vekst i økonomiske utfordringer i norsk næringsliv. 261 selskaper gikk konkurs i mai i år, 19 prosent over mai i 2021. Så langt i år har 1204 selskaper gått konkurs i Norge.

 

Inkassotallene varsler fortsatt problemer

I første kvartal registrerte Fair Group en inkassovekst på 40 prosent. Veksten fortsetter i mai og kommer på tvers av ulike bransjer. Spesielt utmerker inkasso relatert til strøm seg, med en vekst på over 35 prosent så langt i år ved utgangen av mai. Omfanget av inkassosaker i næringslivet gir en pekepinn på mer alvorlige, økonomiske problemer, og vil over tid gi utslag i konkurstallene.  

 

Større og mer alvorlige saker

Selskapene som gikk konkurs i mai måned er langt større enn de som gikk konkurs i mai 2021. Samlet omsetning for konkursselskapene i mai var på nesten 1,3 milliarder kroner, 61 prosent høyere enn i mai 2021. Også beløpene som går til inkasso blir stadig høyere, som indikerer mer alvorligere økonomiske problemer.

 

Konkursveksten ledes an av byggenæringen

I mai måned gikk 81 selskaper innen bygg- og anleggsbransjen konkurs – litt under en tredjedel av alle konkursene her til lands. Til sammenlikning gikk 67 selskaper i denne bransjen konkurs i mai 2021 og 55 i 2020. Det er ventet ytterligere utfordringer for bygg- og anleggsbransjen i hovedstaden, etter at byrådet nylig varslet om byggestopp i Oslo gjennom revidering av småhusplanen. I mai stod bransjen for omtrent 53 prosent av samlet omsetning blant konkursselskapene. Den globale uroen med økte varekostnader og forstyrrede forsyningskjeder treffer bygg og anlegg spesielt hardt.

 

Ketchup-effekt

Mange selskaper i næringslivet peker på utfordringer knyttet til sterk kostnadsinflasjon, og at dette skjer samtidig. Spesielt er det knyttet til økte priser på energi, råvarer og andre innsatsfaktorer, samt forstyrrelse av forsyningskjeder som skaper forsinkelser. I tillegg viser Finans Norges forventningsbarometer at norske husholdninger ikke har hatt så lave økonomiske forventninger på omtrent 30 år, noe påvirker kjøpelysten.

IT-avdelingen har styrket seg med Aleksander på laget!

13. mai 2024

Nesten 400 bedrifter gikk konkurs i Norge i april - 75 prosent flere enn i fjor. Og nå blir konkursene større.

1. mai 2024

– Vi blir fattigere, men ikke fattige

23. april 2024

Siste nytt

bottom of page