top of page

Inkassovekst på over 14 prosent i oktober - mørke økonomiske utsikter før Black Friday 

20. november 2023

Stigende renter og sterk prisvekst skaper store utfordringer for husholdningene. Nå viser inkassotall fra Fair Collection at stadig flere sliter med å gjøre opp for seg, og siste måneden er antall inkassosaker opp 14,1 prosent. Det skjer samtidig som årets mest omfattende handledag, Black Friday, står for tur. 

 

- Det er tydelige indikatorer på at stadig flere husholdninger har betydelige økonomiske utfordringer. Gjeldsbelastningen blant forbrukerne stiger, og det er tiltagende økonomisk usikkerhet. Voldsom shoppingaktivitet er feil medisin nå, sier Christian Aandalen, administrerende direktør i Fair Collection. 


Black Friday er 24. november. Gjeldsbelastningen øker og den samlede usikrede forbruksgjelden steg markant med 3,0 milliarder kroner (1,9 prosent) fra september til oktober.


Inkassotallene fra Fair Collection de siste seks månedene er opp 16,7 prosent, sammenliknet med tilsvarende periode i fjor. Fair Collection er landets raskest voksende inkassoselskap og håndterer omtrent 1 av 10 inkassosaker i Norge. 


Bekymret for fremtidsutsiktene 

Norges Bank la nylig frem sin rapport om den finansielle stabiliteten for 2. halvår 2023. Der kommer det frem forhøyet risiko for negative hendelser, som utlånstap fordi blant annet husholdninger kommer til å slite med på å betjene gjelden sin.  


- Den hurtige renteoppgangen presser gjeldsbetjeningsevnen til husholdningene. Rentenivåer på over fem prosent gjør at faren for mislighold øker. Likevel vil majoriteten klare å betjene gjelden, men flere må redusere forbruket sitt. Det smerter handlingsfriheten og vil tvinge frem drastiske forbruksendringer, sier Aandalen. 


Norges Bank har satt opp styringsrenten til 4,25 prosent. Samtidig er kjøpekraften svekket av høy prisvekst, som økte til 4 prosent i oktober. Dette styrker forventningene til en ytterligere renteheving i desember. 


Oppfordrer til ansvarlig handel og varsomhet 

- Økt gjeldsbelastning og stor økonomisk usikkerhet gjør at det aldri har vært viktigere med fornuftig handel på Black Friday. Forbrukerne bør ta hensyn og opptre ansvarlig i møte med handelsstandens intensiverte markedsføring. Overforbruk og omfattende shopping er feil medisin, gitt tiden husholdningene er inne i, sier Aandalen. 

 

Viktig med fornuftig forbruk  

Husholdningenes budsjetter er under press. Derfor har Fair Collection følgende råd for en mer fornuftig handel under Black Friday:


  1. Definer et budsjett avsatt på forhånd: Sett opp et klart budsjett som begrenser hvor mye du har råd til å bruke på Black Friday. 

  2. Planlegg hva du ønsker å kjøpe: Lag en liste over det du ønsker å kjøpe, og unngå impulskjøp som kan føre til unødvendige utgifter. 

  3. Unngå å bruke sparepenger: Ikke bruk nødsparingen din eller andre viktige økonomiske ressurser på forbrukskjøp relatert til Black Friday. 

  4. Sett en maksgrense: Bestem en maksimal grense for hvor mye du vil bruke, og hold deg til den. 

  5. Vær kritisk: Butikkene har tilsynelatende fantastiske tilbud på Black Friday, men det rapporters stadig om aktører som hever prisene kunstig, før de senkes igjen under handelsdagen, for å gi et inntrykk av store rabatter. 

Kenneth Danielsen

Konkursvekst i juni 2024: 37 prosent flere selskaper konkurs siste tre årene – nå går flere virksomheter konkurs enn før pandemien

1. juli 2024

Ingen endring i forsinkelsesrente og-gebyr i juli

26. juni 2024

Fair Group kjøper faktura- og inkassoselskapet Maik

19. juni 2024

Siste nytt

bottom of page