top of page

Konkurskrise for varehandelen: 41 prosent flere konkurser enn fjoråret

1. februar 2024

Konkursomfanget i Norge økte i fjor omtrent til nivåene før pandemien, opp kraftig fra de foregående tre årene. Antallet konkurser holder seg høyt i januar, hvor 348 bedrifter gikk konkurs, omtrent på nivå med fjoråret. Selskaper innen detaljhandelen utpeker seg på den negative siden, hvor konkursnivået er langt høyere enn snittet av det siste året.


- Konkurstakten blant varehandelsbedriftene er urovekkende. I januar er omfanget godt over nivåene fra i fjor og tilsvarende måned i 2023. Lavmarginaktørene opplever utfordrende tider, hardt presset av stigende kostnader og lønnsomhetsskvis. Vi forventer at konkurstakten tiltar ytterligere for denne typen virksomheter i første kvartal, sier Christian Aandalen, administrerende direktør i Fair Collection.


I snitt gikk 37 bedrifter i detaljhandelen konkurs hver måned i 2023, mens fasiten for januar viser hele 75 prosent flere konkurser i denne bransjen. 65 virksomheter måtte kaste inn håndkleet i løpet av måneden. Detaljhandel omfatter virksomheter som selger varer direkte til forbruker. Disse bedriftene preges nå av at husholdningenes etterspørselen er redusert og det handles mindre mengder.


Sesongjusterte tall fra Statistisk Sentralbyrå viser at detaljhandelen falt med 0,9 prosent i desember, hvor butikkhandel av IKT-utstyr og andre husholdningsvarer falt med henholdsvis 7,1 og 7,6 prosent i løpet av fjoråret. For hele 2023 var det en nedgang i detaljhandelen på 3,0 prosent sammenlignet med 2022.Forventer konkursomfang som før pandemien

Totalt 3745 bedrifter gikk konkurs i løpet av 2023, og konkursomfanget nærmer seg tall fra før pandemien, da statlige støtteordninger hjalp bedrifter i nød gjennom krisen. Nå forventer Fair Collection at konkursstatistikken om kort tid vil komme tilbake på 2019-nivåer.


- Statlige støtteordninger gjorde konkursantallet under pandemien kunstig lavt. Nå ser vi at konkursnivået beveger seg mot normalnivåene fra før pandemien. Husholdningene kniper igjen der de kan for å møte prisveksten. Det slår hardt og bredt ut for store deler av næringslivet. Selskaper som ikke drifter lønnsomt i møte med dyrtid og fravær av støtteordninger er på vei ut av gamet, sier Aandalen.


Det var 23 prosent flere konkurser blant bedriftene i fjor enn i 2022. I 2019 gikk 4001 bedrifter konkurs, mens 3885 bedrifter kastet inn håndkleet i 2018.


Byggebransjen sliter

Renteoppgangen det siste halvannet året har strupt markedssentimentet i bygg- og anleggsbransjen. Nå står en samlet bransje i krise.


- Inntil renten kuttes, er det lite lys i tunellen. Bransjen var nok ikke forberedt på å håndtere de store endringene så raskt. Fraværet av bygging og oppdrag struper likviditeten til selskapene. Stillestående maskiner skaper mareritt for bedriftseierne og tvinger frem svært mange konkurser, sier Aandalen.


82 bedrifter innen bygg- og anlegg gikk konkurs i årets første måned, det utgjør 23,5 prosent av det totale konkursomfanget i januar. En nedgang på 14,5 prosent fra januar i fjor, da 96 bedrifter gikk konkurs.


Blant annet gikk det kjente byggeselskapet Drømmehytta konkurs i januar. Statistikk fra SSB viser at omsetning av fritidsboliger var 7 prosent lavere i 4. kvartal 2023 enn i tilsvarende kvartal 2022.


Fair Collection står i dag for om lag en av ti inkassosaker i Norge og har et stort nedslag på abonnementstjenester som bompenger, strøm, telefoni og barnehage.

Kenneth Danielsen

IT-avdelingen har styrket seg med Aleksander på laget!

13. mai 2024

Nesten 400 bedrifter gikk konkurs i Norge i april - 75 prosent flere enn i fjor. Og nå blir konkursene større.

1. mai 2024

– Vi blir fattigere, men ikke fattige

23. april 2024

Siste nytt

bottom of page