top of page
Et stort, tomt kontorlokale med mange vinduer

Konkursstatstikk: Nesten halvering av nye selskaper i Norge i april – fremtidig verdiskapning i fare

17. mai 2020

Etableringstakten av nye selskaper i Norge er på et svært lavt nivå, og går gradvis nedover. Bare i april ble det etablert 43 prosent færre AS’er sammenliknet med januar. Dette vil skade verdiskapningen i Norge på sikt og er alarmerende for et allerede presset næringsliv.

 

Nedgang i antall nyetableringer er svært lav i april sammenliknet med januar 2020. Totalt ble det etablert 1 963 aksjeselskaper og 2 739 enkeltmannsforetak i april 2020. Tilsvarende tall fra eksempelvis januar viser at 3484 og 3865 nye aksjeselskaper og enkelmannsselskaper ble etablert. Årsaken er fremtidsfrykt og at de økonomiske problemene som følge av koronakrisen setter en stopper for etableringsviljen.

 

Netto tilvekst av selskaper er dermed mye lavere i 2020 enn den har vært på lenge på tross av at antall konkurser er på et lavt nivå. Dette vil skade verdiskapningen i Norge på sikt og er alarmerende for et allerede presset næringsliv.

 

Oslo og Viken er fylkene, tilsvarende for ledighetstallene, som er hardest rammet av nedgangen i nyetableringer. I Oslo ble det i januar i år etablert 952 foretak, mens det i april i år ble etablert 558 foretak, ifølge Brønnøysundregistrene.

 

Så langt i år er konkurstallene i Norge flate sammenliknet med 2019. Samtidig er det store mørketall. Skatteetaten sender i løpet av et år vanligvis 2 500 selskaper til skifteretten. Det tilsvarer omtrent 200 i måneden. Siden 12. mars er ingen selskap sendt til skifteretten. Det er ikke unaturlig at Skatteetaten starter opp igjen med konkurspågang når tmva for termin 1 og 2 skal innbetales, og vi forventer at dette vil bidra til at konkurstallene stiger kraftig.

 

Lommeboken til mange norske virksomheter tømmes midt i juni gjennom tre store utbetalinger. Merverdiavgiften (mva) gir den norske stat rundt 310 milliarder kroner i inntekter årlig (2019). Den er en generell avgift på innenlands konsum av varer og tjenester og betales i seks terminer.

 

I juni skal norske selskaper også betale medarbeiderne sine feriepenger for 2019. I sum innebærer to mva-utbetalinger og feriepengeutbetaling et massivt press på likviditetssituasjonen i norske selskaper.

 

Som følge av korona-krisen ble mva-betalingen fra næringslivet for første termin 2019 utsatt til 10. juni. Samtidig skal norske selskaper betale merverdiavgiften for andre termin. Dette betyr at det kommer to mva-betalinger tilnærmet samtidig for norske virksomheter i juni i år. To terminer tilsvarer omtrent 1/3 av totale mva-innbetalinger, men er ventet lavere som følge av lavere aktivitet i næringslivet under krisen.


Ferske tall fra NAV viser at færre søkte om dagpenger under permittering forrige uke. Tirsdag denne uken var 389 900 personer registrert som arbeidssøkere hos NAV. Det er 18 500 færre en forrige uke. Den siste uken er 8 100 personer registrert seg som nye arbeidssøkere hos NAV (1 700 færre enn forrige uke). Dette er det laveste nivået siden smittevernstiltakene ble iverksatt 12. mars.

 

Konkursene blir større

  • I uke 20 2020 er det registrert 60 konkurser i Norge, ifølge Brønnøysundregistrene. I tilsvarende uke i 2019 var det registrert 71 konkurser.

  • Denne uken gikk blant annet Trysilelva restaurant, Soon Bil & Båt og Pontis cafe og pizzeria Kvinesdal i konkurs.

  • Så langt i 2020 er antall konkurser på 1429 (se tabell under). Det er en nedgang på 5% prosent fra året før.

  • Viken er hardest rammet i uke 19 med 21 konkurser som berørte 41 ansatte og selskap med 137 millioner i omsetning.

  • I overnattings – og serveringsvirksomhet har 56 721 søkt om dagpenger under permittering, eller 59% av lønnstakerne i bransjen. Dette er bransjen som er hardest rammet. Privat tjenestesektor er også hardt rammet, hvor 35 prosent har søkt om dagpenger, mens forretningsmessig tjenesteyting har 23 prosent andel som søkere av dagpenger

IT-avdelingen har styrket seg med Aleksander på laget!

13. mai 2024

Nesten 400 bedrifter gikk konkurs i Norge i april - 75 prosent flere enn i fjor. Og nå blir konkursene større.

1. mai 2024

– Vi blir fattigere, men ikke fattige

23. april 2024

Siste nytt

bottom of page