top of page
Et stort, tomt kontorlokale med mange vinduer

Konkursutvikling april: Konkursras i byggenæringen – dobbelt så mange som i april 2020

3. mai 2021

I første tredjedel av året gikk 895 selskaper konkurs i Norge, ned over 30 prosent sammenliknet med tilsvarende periode i fjor. Til tross for det kraftige nedgangen i antallet konkurser, nesten doblet antallet konkurser innen byggenæringen seg i april i år.


Langt færre konkurser

Så langt i år er antallet konkurser på 895, sammenliknet med 1296 de første fire månedene i fjor. Det er i april i år registrert 250 konkurser i Norge –fem flere enn i fjor da det ble registrert 245 konkurser samme måned.

 

Bygge-smell

I april i år ble det registrert 80 konkurser i bygg og anleggsnæringen. Det er nesten dobblet så mange som bransjen opplevde i april 2020, da 41 selskaper gikk konkurs i denne bransjen.

 

Varslet?

Ifølge Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg (EBA) vil 2021 bli året som gir de store utslagene av koronakrisen for bransjen. EBAs prognose viser at så mye som en tredjedel av bygg -og anleggsmarkedet kan bli borte de neste tre årene som følge av koronakrisen. I samme periode kan 215 milliarder kroner i investeringer og 20 000 arbeidsplasser forsvinne. I tallene for april ser vi tidlige tegn på at konkursraset har startet i bransjen.

 

Oslo og Viken sliter

En stor andel av norske virksomheter er registrert i de folkerike fylkene Oslo og Viken. Historisk er disse to også de fylkene med flest konkurser. Både Oslo og Viken hadde i april 2021 en oppgang i konkurser. Antallet konkurser i Viken var opp 34 prosent til 62 konkurser, mens Oslo i april hadde 52 konkurser mot tilsvarende 46 i 2020.

 

1000- spørsmålet er…

Norge er inne i år to med håndtering av koronakrisen. Tilsvarende har regjeringen forlenget flere av sine støtteordninger til ut juni i år, eksempelvis dekning av faste kostnader, samt betalingsutsettelser. Den store, ukjente i konkursstatistikken er det store etterslepet med virksomheter som vil få virkelige problemer når støttetiltakene opphører. Mye av svaret vil være når og hvordan støttetiltakene utfases. Vi venter store problemer i andre halvår om støttepakkene opphører i sommer.

Vi støtter mangfold og inkludering gjennom Pride

6. juni 2023

Regnbuefargede flagg som står i en vase på et kontor.

Konkursutvikling mai: Antall konkurser opp nesten 20 prosent i mai – sterkest konkursvekst i Oslo

1. juni 2023

Et stort, tomt kontorlokale med mange vinduer.

Fair Group er resertifisert som Miljøfyrtårn

24. mai 2023

Siste nytt

bottom of page