top of page
Et stort, tomt kontorlokale med mange vinduer.

Konkursutvikling mai: Antall konkurser opp nesten 20 prosent i mai – sterkest konkursvekst i Oslo

1. juni 2023

295 selskaper med en samlet omsetning på 1,61 milliarder kroner gikk konkurs i mai. Det er 19,4 prosent flere enn i samme måned i fjor, viser ferske tall fra Fair Group. I Oslo er antall konkurser opp 66 prosent sammenliknet med samme periode i fjor, da 41 selskaper gikk konkurs.


– Konkurstakten i 2023 har etablert seg på et betydelig høyere nivå enn fjoråret og på nivåer som før coronakrisen. Vi er ikke overrasket over konkursomfanget. Våre data gir forventninger om forsterkede utfordringer for et allerede hardt presset norsk næringsliv i tiden som kommer, sier Christian Aandalen, administrerende direktør i Fair Group.


Store regionale forskjeller – Oslo rammes av kraftig konkursvekst

Konkursstatistikken viser at det er store geografiske forskjeller. I Oslo gikk 68 selskaper konkurs i mai, opp 66 prosent fra 41 selskaper i mai i fjor. Siden nyttår har 311 Oslo-selskaper måtte legge inn årene, noe som gir en konkursvekst på 54 prosent sammenliknet med samme periode i 2022, da 202 selskaper i hovedstaden gikk konkurs.


Samtidig er det Viken som troner konkurstoppen med hele 79 selskaper i mai, opp 25 prosent fra fjoråret. Totalt medførte konkursene i mai at over 1824 ansatte mistet jobben. Det er en økning på nesten 160 prosent fra mai 2022, da 709 ansatte ble sendt ut døren grunnet konkurs.Ordrestopp for bygg og anlegg

I mai gikk 88 selskaper innen bygg og anlegg konkurs, en oppgang på nesten 10 prosent fra fjoråret. Mye skyldes lav aktivitet i markedet for nye boliger, som i april hadde 35 prosent lavere salg enn april 2022, basert på tall fra Boligprodusentene og Prognosesenteret. I tillegg var igangsetting av nye boliger 41 prosent lavere enn samme periode i fjor.


– Konkurstallene viser en næring i knestående. Etterspørselen etter nye boliger er ikke-eksisterende, mye grunnet de betydelig økte rentekostnadene som på kort tid har lammet hele markedet. Ingen tør å sette i gang nye byggeprosjekter med de høye kostnadene og all usikkerheten, dette gjenspeiles i konkurstallene for bygg og anlegg, sier Aandalen.


Konkursene i bygg og anlegg førte til at 419 ansatte mistet jobben i mai


Kald suppe for serveringsvirksomhetene

I mai økte antall konkurser i serveringsbransjen med 30 prosent sammenliknet med samme periode i fjor. Totalt førte konkursene til at 303 serveringsansatte mistet jobben.

Kraftig bismak etter sommeren: Rekordvekst i antall inkassosaker – opp 51 prosent i august

8. september 2023

Konkursutvikling august: Detaljhandelen i knestående – 61 prosent flere konkurser enn på samme tid i fjor

1. september 2023

Nesten ett av sju norske aksjeselskaper har betalingsanmerkninger

16. august 2023

Siste nytt

bottom of page