top of page
Et stort, tomt kontorlokale med mange vinduer

Konkursutvikling mars: Hovedstadsparadokset: Landets strengeste smitteverntiltak og halvering av antallet konkurser

7. april 2021

I første kvartal gikk 703 selskaper konkurs i Norge, ned nesten 30 prosent sammenliknet med første kvartal 2020. I Oslo gikk 42 selskaper konkurs – omtrent halvparten sammenliknet med mars i fjor. For serveringsbransjen er konkursfallet i mars overraskende på nesten 50 prosent.


Langt færre konkurser

Korona-pandemien har ført norsk næringsliv ut i en dyp krise. Likevel kan det se ut som konkursene her til lands fortsetter dvalen inn mot påske. Samlet for første kvartal gikk 703 selskaper konkurs, mot 967 i første kvartal i fjor. Det er i mars i år registrert 276 konkurser – 65 færre enn i fjor da det ble registrert 341 konkurser samme måned.

 

Paradoks 1

Byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen, har sammen med byrådet i hovedstaden innført landets strengeste smitteverntiltak. Byen er realiteten nedstengt, med store konsekvenser for uteliv, restauranter, hoteller og butikker. Samtidig viser ny konkursstatistikk at antallet konkurser i hovedstaden i mars er omtrent halvparten av i mars 2020 – 42 konkurser mot 72 i mars i fjor. Ifølge NAVs siste arbeidsmarkedsanalyser er 6,4 prosent av Oslo-borgerne helt arbeidsledige ved utgangen av mars.

 

Paradoks 2

Nedstenging av Norge har ført til en dyp krise i store deler av serverings- og overnattingsbransjene. Men i mars i år gikk kun tre serveringssteder konkurs i Oslo. Størst var Stovner Restaurantdrift som blant annet drev restauranten O’Learys i Oppegård. Totalt gikk 25 serveringssteder konkurs i mars 2021, mot hele 45 konkurser i denne bransjen i fjor. Det betyr at nedgangen i antallet konkurser er nesten 50 prosent for serveringsbransjen i mars i år. Med alkoholforbud for hele landet i påsken er det naturlig å tenke at tallene vil bli sterkt påvirket de neste månedene.

 

Andre halvår skummelt

Regjeringen foreslo i slutten av januar å forlenge den midlertidige ordningen med forenklet betalingsutsettelse av skatt og avgift ut juni 2021. Også statens kompensasjonsordning er forlenget til ut juni 2021. Vi forventer en bratt konkursvekst etter sommeren som følge av at utsettelsene av skatt og avgift opphører rett før sommerferien, mulig avslutning av kompensasjonsordningen og et forventet større trykk fra skatteetaten når samfunnet åpner opp.

 

Stadig flere ledige

Navs ledighetstall for mars viser stadig flere ledige – i mars ble det registrert 3 900 flere arbeidssøkere på Nav. Ved utgangen av mars er det nå registrert 211 700 helt ledige, delvis ledige og arbeidssøkere på tiltak hos Nav. Dette utgjør 7,5 prosent av arbeidsstyrken. Dette er ifølge Nav de høyeste antallet siden september i fjor. 79 607 var permitterte og søkte om dagpenger i løpet av mars.

IT-avdelingen har styrket seg med Aleksander på laget!

13. mai 2024

Nesten 400 bedrifter gikk konkurs i Norge i april - 75 prosent flere enn i fjor. Og nå blir konkursene større.

1. mai 2024

– Vi blir fattigere, men ikke fattige

23. april 2024

Siste nytt

bottom of page