top of page

Konkursveksten fortsetter i november, 24 prosent flere konkurser hittil i år mot fjoråret

1. desember 2023

310 selskaper endte i skifteretten i november i Norge. Det er 8,4 prosent flere sammenliknet med tilsvarende periode i fjor, viser tall fra Fair Collection. Antall konkurser har så langt i år økt hver måned - omtrent 15 bedrifter har gått konkurs hver dag i 2023.


Mens novemberkulden biter på, øker omfanget av selskaper i Norge som går konkurs. Hittil i 2023 har 3464 selskaper gått over ende her til lands, nesten 24 prosent flere sammenliknet med samme periode i fjor. Det indikerer et konkursomfang på god vei mot de høye nivåene fra før pandemien.

 

- 2023 blir et år der konkursnivået korrigerer seg tilbake mot normalen fra før pandemien. Vi har hatt konkursvekst gjennom hele året, og det er få tegn til bedring. Konkurstakten kombinert med sterk inkassovekst gjør at ingen har grunn til å juble med det første, sier Christian Aandalen, administrerende direktør i Fair Collection.

 

Totalt ble 1367 ansatte og en omsetning på over 1,7 milliarder kroner berørt i de 310 konkursene i november. Veksten i antallet konkurser var på 8,4 prosent i november, og følger opp vekst i hver måned gjennom hele året sammenliknet med 2022.

 

Tre bransjer står for over halvparten av konkursene

Konkursstatistikken i november domineres av tre bransjer, som står for over 53 prosent av alle konkursene i Norge. Serveringsbransjen, bygg- og anleggsbransjen og detaljhandelen stod for 165 av konkursene i november, hvor bygg- og anleggssektoren står for godt over én av fire konkurser.

 

- Bygg- og anleggsbransjen er og forblir den store konkursdriveren i norsk næringsliv over tid. Bransjen er dessverre i knestående som følge av kraftig redusert byggeaktivitet, og vi forventer at dette vil dra opp konkurstallene fremover, sier Aandalen.

 

Bedriftene i Norges Banks regionale nettverk venter at aktiviteten samlet vil holde seg uendret i fjerde kvartal, men det er store bransjeforskjeller. Bygg og anlegg er den bransjen som forventer størst fall i veksten, -1,7 prosent og -2,2 prosent fall i veksten i fjerde kvartal og første kvartal henholdsvis.Redusert aktivitet

Den norske innkjøpssjefindeksen (PMI) falt til 47,9 poeng i oktober. Det uttrykker nedgang og redusert aktivitet. PMI-tallene er basert på undersøkelse blant norske innkjøpssjefer og måler vareflyten i bedriftene. PMI står for «Purchasing Managers Index». Ved verdier over 50 indikeres økt aktivitet, mens verdier under 50 er et uttrykk for nedgang.

 

- Den langsiktige renteeffekten har gitt store utslag i privatøkonomien til husholdningene og redusert deres økonomiske handlingsrom kraftig. Dette vil fortsette å smitte over på detaljhandelen, selv om det var en moderat oppgang i oktober. På nyåret tror vi det blir større utslag, når forbrukerne må gjøre opp for julegavehandel og annen gammel moro, sier Aandalen.

 

Utviklingen i detaljhandelen er en indikasjon på om Norges Bank har lykkes med å kjøle ned økonomien, og de to siste årene har Norges Bank hevet renten i høyt tempo, for å bremse prisveksten.

 

Vekst i antall inkassosaker gir grunn til bekymring

Kraftig prisvekst har over tid gitt privatpersoner mindre økonomisk handlingsrom. Inkassotallene fra Fair Collection de siste seks månedene er opp 16,7 prosent ved utgangen av oktober, sammenliknet med tilsvarende periode i fjor. I oktober ble det 14,1 prosent flere inkassosaker.

 

- Mange får ikke budsjettene til å gå opp og hver måned er i praksis et minusprosjekt. Året har vært krevende for norske husholdninger, og misligholdet stiger. Vi ser heller ikke tegn til at dette vil avta i tiden som kommer, sier Aandalen.

 

6 av 10 med dårlig økonomi vet ikke om de har råd til jul i år, ifølge Frelsesarmeen. Det er særlig de med lav inntekt og barnefamilier som er mest pessimistiske.

Kenneth Danielsen

IT-avdelingen har styrket seg med Aleksander på laget!

13. mai 2024

Nesten 400 bedrifter gikk konkurs i Norge i april - 75 prosent flere enn i fjor. Og nå blir konkursene større.

1. mai 2024

– Vi blir fattigere, men ikke fattige

23. april 2024

Siste nytt

bottom of page