top of page

Nå får stadig flere betalingsanmerkninger

31. januar 2023

Mot slutten av fjoråret steg antallet betalingsanmerkninger blant både personer og foretak. Blant privatpersoner er tallene likevel lavere enn i samme periode i 2021. 


De siste to årene har vi sett en svak, men jevn, økning i betalingsanmerkninger på norske AS. Denne trenden fortsatte også i fjerde kvartal av 2022. Tall fra 14. desember i fjor viser at 77.046 norske AS er registrert med aktive negative betalingsanmerkninger. Det er 4.177 flere enn i desember 2021 – en økning på 9,3 prosent.


Økning i fjerde kvartal 

Blant privatpersoner var det en tydelig økning i betalingsanmerkninger i fjorårets fjerde kvartal, sammenlignet de to foregående kvartalene. 256.388 nordmenn sto oppført betalingsanmerkninger ved i desember, mens det i september var 243.199. Det tilsvarer en økning på 5,4 prosent. Dersom vi sammenligner med samme kvartal i 2021 ser vi derimot en svak nedgang. Ved utgangen av 2021 var 263.981 nordmenn oppført med betalingsanmerkninger.


Per Fjærestad i Creditsafe

Flere har lønnstrekk 

En bekymringsverdig trend er at vi ser en kraftig økning i antall personer med registrerte lønnstrekk. 132.667 personer sto registrert med lønnstrekk i desember 2022, mot 114.962 i september. Det gir en økning på hele 15,4 prosent.


Likevel ser vi også her at tallet, til tross for økningen, er lavere enn i desember 2021. Da sto 143.000 nordmenn oppført med lønnstrekk.


Fremdeles er de dårligste betalerne menn i alderen 24-48 år. Innlandet. Vestfold og Telemark og Troms og Finnmark er fylkene der andelen personer med betalingsanmerkninger er høyest.

 

Nedgangen har stoppet opp 

– Kort oppsummert ser vi at nedgangen vi har hatt i lengre tid nå har stoppet opp, og det er en økning i betalingsanmerkninger blant både foretak og privatpersoner, kommenterer Per Fjærestad i Creditsafe. 
Vi støtter mangfold og inkludering gjennom Pride

6. juni 2023

Regnbuefargede flagg som står i en vase på et kontor.

Konkursutvikling mai: Antall konkurser opp nesten 20 prosent i mai – sterkest konkursvekst i Oslo

1. juni 2023

Et stort, tomt kontorlokale med mange vinduer.

Fair Group er resertifisert som Miljøfyrtårn

24. mai 2023

Siste nytt

bottom of page