top of page

Norges største formidler av psykologer vil minimere belastningen for sene betalere – inngår avtale med Fair Collection

19. mai 2020

Norges største leverandør av psykologtjenester, Speare AS, inngår et samarbeid med Fair. Et inkassobyrå som baserer seg på fornuftige løsninger og rettferdig behandling av skyldnere.


Med et nettverk bestående av 260 psykologer er Speare AS Norges ledende formidler av psykologer til privatklienter, kommuner og selskap. I tillegg hjelper Speare ca. 5000 forsikrede klienter med å finne en psykolog med ledig kapasitet hvert år.


For å sikre at klienter med eventuelle betalingsutfordringer skal få en rettferdig behandling i innkrevingsprosessen inngår selskapet en avtale med Fair Collection – et inkassobyrå med uttalte ambisjoner om å fornye og forbedre innfordringsmodeller og bransjen i sin helhet.


– Personer som oppsøker psykolog må som regel takle utfordringer som krever både tid og personlige ressurser. Vi ønsker ikke at en eventuell inkassosak skal bli en unødvendig ekstrabelastning for disse menneskene, sier daglig leder Robert Speare i Speare.


Som tidligere programleder for forbrukerprogrammet Luksusfellen har han med egne øyne sett hvor stor påkjenning en inkassosak kan utgjøre for personer med betalingsvansker:


– Derfor var det viktig for oss å finne en samarbeidspartner som deler vårt syn om å minimere belastningen på klientene gjennom rettferdige og skånsomme betalingsløsninger.


Robert Speare, gründer og dalig leder i Speare AS (foto: Thomas Thomassen)

Digitalisering kutter kostnader

Som et ledd i å forenkle betalingsprosessen, og samtidig imøtekomme bransjestandarden for smittevern ved psykologkontor, satser Speare på helautomatiserte betalingsløsninger.

Denne satsingen samsvarer godt med Fairs innfordringsmodell, som benytter seg digitale løsninger og automatiserte prosesser for å kutte kostnader og høye salærer.


– Inkassobransjen har de seneste årene vært gjennom en revolusjon når det gjelder verktøy for å kreve inn penger, og mesteparten av driften gjøres i dag digitalt. Dessverre ser vi at gevinsten av denne teknologiske utviklingen sjelden kommer skyldnerne til gode. Det vil vi gjøre noe med, sier daglig leder Rune Heimstad i Fair Group.


Fair ble etablert i 2019, og har i løpet kort tid blitt en ledende aktør. Selskapet opererer allerede med halve salærer, og var tidlig ute med støtte Regjeringens forslag knyttet til koronakrisen. Samtidig har Heimstad oppfordret til å redusere salærene med 50 prosent også for krav på over 2500 kr.


– I en tid med økende fare for mislighold av lån, er det salærene på de store sakene som utgjør den store belastningen for skyldnere. Dagens salærer på opptil 14.000 kr. pr. krav kan bli tungen på vektskålen, som gjør at det å betjene lånet går fra å være vanskelig til å bli uhåndterlig, sier han.

 

OM SPEARE

  • Bemanningsselskap med psykologer startet av Robert Speare, psykolog/spesialist i klinisk psykologi og programleder for Luksusfellen i 2015-2018 sammen med Hallgeir Kvadsheim, Silje Sandmæl og Magne Gundersen.

  • Leverer tjenesten psykologjournalen.no til psykologene.

  • Leverer tjenesten ledigpsykolog.no hvor privatpersoner kan finne psykolog med ledig kapasitet.

  • Satser på hel-automatiske betalingsløsninger hvor man ikke behøver å bruke kort/betalingsterminal. Bransjestandard for smittevern ved psykologkontor oppfordrer til dette.

  • Formidler ca 5000 klienter med helseforsikring årlig til ca 260 psykologer. Tilsvarende antall privatklienter finner hvert år frem til egnet psykolog ved ledigpsykolog.no

Fair Group kjøper faktura- og inkassoselskapet Maik

19. juni 2024

Frykter husholdningenes pressede økonomi tvinger frem ukloke feriepengevalg

13. juni 2024

Større konkurser preger næringslivet: 83 prosent mer verdiskapning tapt hittil i år

3. juni 2024

Siste nytt

bottom of page