top of page

Nortel: – Vi så gode muligheter til å vokse sammen med Fair

16. februar 2023

Nortel har som mål å utfordre det etablerte i en veletablert telekombransje, og ønsket seg derfor en fakturerings- og innfordringspartner som deler deres filosofi. De innså raskt at Fair var en perfekt match.


Nortel er en nykommer innen telekom som retter seg mot SMB-markedet. Selskapet ble etablert i 2019, og er, ifølge undersøkelser gjort av Nkom, den aktøren i markedet med størst vekst de seneste årene. Med en fleksibel teknologisk plattform og en skalerbar forretningsmodell har Nortel satt seg mål om å være en utfordrer som driver innovasjon i et godt etablert telekommarked.


– For at vi skal greie det er vi avhengige av lettbeinte og agile samarbeidspartnere, blant annet på fakturering og oppfølging av kundefordringer. Og der har Fair vist seg å være en god match, sier Dag Normand Nåheim i Nortel.


Deler mye av den samme filosofien

I 2021 ble Nortel kontaktet av det Nåheim beskriver som “en meget god selger” som ønsket å diskutere et samarbeid mellom telekomselskapet og Fair.


– Vi kom i dialog og jeg innså raskt at selskapene våre er ganske like. Nortel er et vekstselskap og en utfordrer i B2B-markedet innen telekom, og Fair er det samme innen innfordringsbransjen. Vi så gode muligheter til å vokse sammen, og fant tonen veldig fort, sier han.


Innfordringsbransjen er et veletablert system med lange tradisjoner, og dermed også mye teknisk gjeld. Fremdeles belager deler av bransjen seg på gamle systemer som kommuniserer dårlig med hverandre. Det er en dårlig match for Nortels ambisjoner og vekststrategi.


– Når vi fikk følt Fair litt nærmere på huden så vi at dette er et selskap fundamentert på erfarne folk fra sitt fagmiljø, som samtidig har etablert seg med førsteklasses systemer og bemanner deretter. På sett og vis deler de mye av den samme filosofien som ligger til grunn for etableringen av Nortel, sier Nåheim.


Dag Normand Nåheim, CFO i Nortel

Veldig god kjemi

I dag håndterer Fair alt av fakturering, purringer og innfordring for Nortel. Nå arbeider partene med en løsning for å utvide samarbeidet til å også inkludere drift av kundereskontro.


– Jeg føler at vi en har en veldig god kjemi oss i mellom. Fair er lette å komme i kontakt med, og vi forstår hverandres utfordringer. De tok over vår fakturaproduksjon og innfordring fra en meget stor og veletablert aktør, og jeg opplever at Fair er fullt på høyde teknisk. Som oftest også litt bedre, konkluderer Nåheim etter om lag ett års samarbeid.


Selv om hovedårsaken til at Nortel valgte Fair var gode systemer og en solid plattform, trekker han også frem tilnærmingen til kundene som en viktig faktor.


Jeg tror en åpen og mild tone lønner seg i lengden. Fair har en mer jovial, rundere og søkende ordform, med færre jusparagarfer og et mindre stakkato språk. Det tror jeg gjør at terskelen for våre kunder for å ta kontakt erlavere enn hos de større og etablerte aktørene. I tillegg tilbyr plattformen deres mange flater for å ta kontakt, noe jeg tenker særlig appellerer til yngre kunder.


Skal fortsette å utfordre

Nå ser Nåheim frem til det videre samarbeidet, og lover samtidig at Nortel skal fortsette å utfordre Fair, slik at begge våre selskaper hele tiden utvikler seg.


– Vi utfordrer Fair ganske mye på den tekniske siden, og ved at saksmengden som kommer fra oss er konstant stigende. Nå er vi jo allerede på ca. 15.000 fakturautsendelser i måneden, et antall som var langt lavere da vi startet opp for et år siden, avslutter han.


Daglig leder Christian Aandalen i Fair mener samarbeidet med Nortel har vært fruktbart for begge parter.


Nortel er et selskap med tydelige krav og forventninger, som stadig utfordrer oss og gjør oss bedre. Siden samarbeidet startet for litt over halvannet år siden har vi fått til mye sammen, og vi skal nok få til enda mer i tiden fremover. Fair og Nortel kan vokse og utvikle oss, mens vi jobber videre mot vårt felles mål, sier Aandalen, som i likhet med Nåheim ser frem til et langt og godt samarbeid.

 

Fair Group kjøper faktura- og inkassoselskapet Maik

19. juni 2024

Frykter husholdningenes pressede økonomi tvinger frem ukloke feriepengevalg

13. juni 2024

Større konkurser preger næringslivet: 83 prosent mer verdiskapning tapt hittil i år

3. juni 2024

Siste nytt

bottom of page