top of page

Større konkurser preger næringslivet: 83 prosent mer verdiskapning tapt hittil i år

3. juni 2024

Konkurstakten i næringslivet holder et høyt tempo. Nå tiltar omfanget på konkursene kraftig, og de øker både i størrelse og antall ansatte. I mai var konkursveksten på 12 prosent. I løpet av årets fem første måneder har verdier for 15,9 milliarder gått tapt, 83 prosent mer enn tilsvarende periode i fjor, da 8,7 milliarder i verdi ble barbert bort.


- Vi ser en urovekkende konkursvekst, som blir stadig større i omfang. Hittil i år har selskaper som omsetter for hele 15,9 milliarder kroner gått konkurs, det er voldsomt. Konkurstakten er høy og skaper stor usikkerhet i markedet, både for ansatte og leverandører. Fortsetter denne trenden kan konsekvensene bli dramatiske, sier Christian Aandalen, administrerende direktør i Fair Collection.


Antall konkurser er opp 12 prosent i mai, sammenliknet med samme periode i 2023.


Storkonkurser i en hardt presset varehandel

Nylig kom nyheten om konkursen i skjønnhets- og kosmetikkjeden Body Shop. Selskapet har holdt på i nesten 40 år. Konkursen viser hvordan markedsuro og høy inflasjon rammer næringslivet. Nå går de over 300 ansatte i Body Shop Norge en uvisst fremtid i møte.


- Konkursomfanget blant varehandelsbedriftene er urovekkende. Forbrukernes handelsappetitt begrenses av rentens klamme hånd, og det merkes særlig for lavmarginaktører i varehandelen. Vi forventer at konkurstakten tiltar ytterligere for denne typen virksomheter mot sommeren. Hittil i år har rundt 8 900 ansatte mistet jobben som følge av konkurs. Det er 36 prosent flere enn på samme tid i fjor, sier Aandalen.


Varehandelen omfatter kjøp og salg av varer direkte til forbrukere. 207 varehandelsbedrifter har gått konkurs hittil i år. 31 av dem i mai. SSB-tall fra Arbeidskraftundersøkelsen i april, viser et noe svakere arbeidsmarked, med en vekst i arbeidsledigheten, som nå er på 4 prosent.Fortsatt motbakke for byggebransjen

Konkurstoget bygg- og anleggsbransjen dundrer videre, og mai ble en vanskelig måned for bransjen som har ligget i knestående de siste månedene.


- Presset er fortsatt stort press for bygg- og anleggsbransjen, som historisk sett har dominert konkursstatistikken. Bare i mai har over 113 selskaper i denne bransjen gått konkurs, det vil si mer rundt hver tredje konkurs, sier Aandalen.


I mai var det en 150 prosent vekst i konkurser knyttet til «omsetning av fast eiendom» (6 i 2023 mot 15 i 2024).

Kenneth Danielsen

Fair Group kjøper faktura- og inkassoselskapet Maik

19. juni 2024

Frykter husholdningenes pressede økonomi tvinger frem ukloke feriepengevalg

13. juni 2024

Større konkurser preger næringslivet: 83 prosent mer verdiskapning tapt hittil i år

3. juni 2024

Siste nytt

bottom of page