top of page

Sterk omsetningsvekst i Fair Group

15. mars 2022

Fair Group sine totale inntekter doblet seg fra 2020 til 2021, og vi leverte en omsetning i vårt andre hele driftsår på rett i overkant av 56 millioner, godt drevet av sterk vekst i nye kunder. Fremover skal vi doble omsetningen årlig og vi opplever sterk etterspørsel i markedet etter våre løsninger. I 2021 signerte vi kontrakter for mer enn hundre millioner, og har en ambisjon om å øke ordrevolumet i tiden fremover.  Vi har allerede i 2022 signert nye kunder med vesentlige volumer, og vil kommunisere mer rundt dette senere.


Alle våre forretningsområder leverte positive resultater i 2021, og vi er godt rigget for videre vekst gjennom 2022. Selv om våre hovedprodukter «fakturadistribusjon» og «innfordring» i fjor leverte jevngodt, forventer vi i det nye året en kraftigere vekst innenfor innfordring, godt drevet av etterspørselen etter mer rettferdige løsninger for våre oppdragsgiveres kunder.Gjennom nye kjernesystemer, innovasjoner og ny teknologi er vi disruptive i et marked som har stått stille altfor lenge. Fair skal være den ledende leverandøren, og bidra til mer digitalisering og skånsom innkreving av ubetalte fakturaer uten at det går på bekostning av kundeforholdet. I sum sørger dette for at vi kan levere en virkelig unik plattform til våre kunder som skaper varige verdier. I tillegg tilbyr vi en bærekraftig kundereise som hindrer kundefrafall og gir kortere kredittid.


Fair har gjennom 2021 befestet sin posisjon som en bransjeekspert, og var i fjor det nest mest omtalte inkassoselskapet i de store mediene. Vår rettferdige tilnærming til inkasso legges også merke til av bransjen, og vi ser nå at flere av de tradisjonelle aktørene begynner å forstå verdien av å tenke kundesentrisk, hvor de som skylder penger da oppfattes som kunder. Et inkassoselskap får sine inntekter fra de svakeste i samfunnet, og det skulle bare mangle at man behandler disse kundene med den respekten de fortjener.


Fair har som mål for 2022 å befeste posisjonen som bransjens ledestjerne innen bærekraft (ESG). Dette får vi til ved å fortsette det gode arbeidet vi har med å styrke fokuset på det grønne skiftet, CO2 avtrykket, og samfunnsansvaret vi har som en av Norges største aktører innen inndrivelse av forfalt kreditt.


Vi ser lyst på 2022, og gleder oss til å kommunisere nye avtaler, bruk av ny teknologi og annet spennende vi har på trappene!

Konkursvekst i juni 2024: 37 prosent flere selskaper konkurs siste tre årene – nå går flere virksomheter konkurs enn før pandemien

1. juli 2024

Ingen endring i forsinkelsesrente og-gebyr i juli

26. juni 2024

Fair Group kjøper faktura- og inkassoselskapet Maik

19. juni 2024

Siste nytt

bottom of page